11
feb 20

Solsikkesnoren kommer personer med skjulte diagnoser til gavn

Københavns Lufthavn indførte 1. januar 2019 Solsikkesnoren. En snor man kan bære om halsen og som gør det nemmere for personer med en usynlig sygdom eller usynligt handicap at komme igennem lufthavnen. Den er nemlig et signal til lufthavnspersonalet om, at man kan have brug for lidt ekstra tid og tålmodighed.

Solsikkesnoren fortæller medarbejderne, at du kan have behov for mere tid, tålmodighed eller hensyn på turen gennem lufthavnen. Snoren er for dem, der har usynlige handicap eller diagnoser, og som af forskellige årsager kan have sværere end andre ved at komme gennem lufthavnen. Snoren kan bæres gennem hele turen i lufthavnen eller blot når man skal gennem sikkerhedskontrollen, hvis det er den del af turen, der stresser mest.

Lufthavnen udleverer Solsikkesnoren fra Informationen i Terminal 3, og den ligger også klar til udlevering i de fleste check in skranker. Beder du om ”Solsikkesnoren” udleveres den uden spørgsmål. ”Vi spørger ikke, hvilken diagnose eller handicap du har, men vi spørger helt sikkert, hvordan vi bedst kan hjælpe dig”, skriver Københavns Lufthavn på deres hjemmeside.

Victoria – som har cystisk fibrose – får glæde af Solsikkesnoren

Victoria Vallentin har cystisk fibrose, og er en af dem der kan få glæde af Solsikkesnoren i lufthavnen. I en artikel i B.T. fortæller hun, hvorfor ordningen kan være til nytte for hende. Hun har oplevet at blive mødt med fordomme, for eksempel når folk ikke kan forstå, at hun går langsommere op ad trapper. De kan jo ikke se, at hun har nedsat lungefunktion på grund af cystisk fibrose. For Victoria betyder Solsikkesnoren helt konkret, at hun ikke behøver forklare sig, hvis hun har en dårlig dag. Læs artiklen om Victoria i B.T. her.

Bærer du Solsikkesnoren får du adgang til et særligt spor i Sikkerhedskontrollen

I sikkerhedskontrollen skal alle scanne deres boarding kort for at komme ind. Hvis du bærer solsikkesnoren og henvender dig til medarbejderen i sikkerhedskontrollen, bliver du tilbudt at komme i et særligt spor for personer med reduceret mobilitet. Sporet er for alle, der af synlige eller usynlige årsager har sværere end andre ved at komme gennem lufthavnen og sikkerhedskontrollen. Man kommer ikke nødvendigvis hurtigere igennem kontrollen her; det afhænger af tidspunktet på dagen. Medarbejderne her ved, at de kunder de møder har forskellige forudsætninger eller særlige behov. Det giver mindre stress og pres – også fra de andre rejsende. Hvis du bærer solsikkesnoren, men ikke ønsker at komme ind i det særlige spor, scanner du blot dit boardingkort uden at rette henvendelse til medarbejderne.

Alle medarbejdere i lufthavnen trænes i at hjælpe personer med skjulte diagnoser 

Københavns Lufthavn lancerede 1. januar 2020 et ”disability awareness” træningsprogram, der omfatter alle 1.250 virksomheder og i alt ca. 24.000 personer, der har ID kort til CPH. Træningsprogrammet er et e-learning kursus, der består af 6 forskellige videoer, hvori personer med forskellige handicap og diagnoser er interviewet om deres oplevelser med at skulle rejse og igennem en lufthavn. Videoerne bliver del af et e-learning kursus man skal gennem før man kan få udleveret eller fornyet ens ID kort til lufthavnen.

Videoerne er blevet til i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

I forbindelse med rekrutteringen af interviewpersonerne har Danske Handicaporganisationer hjulpet lufthavnen med at sikre, at filmene spænder over de vigtigste overordnede emner og handicap. Formålet med træningen er, at alle medarbejdere får en generel basisforståelse for de udfordringer, der kan gøre det at komme fra A til B i en lufthavn til en udfordring for den enkelte.

Ordningen er for de rejsende, der kan rejse selv, uden decideret personlig assistance. Har man brug for personlig assistance kan det bookes gennem flyselskabet.