23
jan 18
Legat, Nyhed

Legat for kvinder med alvorlige sygdomme

Julie Seiferts Mindelegat uddeles to gange årligt og har til formål at støtte kvinder i Danmark med alvorlige sygdomme. 

Legatet skal bruges til en hjælp til lindring af alvorlig sygdom – dette kan både være i form af decideret behandling eller i form af f.eks. et rekreationsophold, der kan være med til at forsøde tilværelsen og på den måde give lindring.

Legatportionerne er normalt på mellem kr. 4.000 og kr. 10.000, og der er 2 årlige uddelinger. Næste ansøgningsfrist er d. 15. april 2018.

De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget personen er af sygdom og behandling.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan fås hos Henrik Kaastrup-Larsen ved henvendelse på mail kaastrup-larsen@mail.dk.

Ansøgningen skal indsendes inden den 15. april. Bevillinger uddeles 4-6 uger efter ansøgningsfristen. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og ansøgers almentilstand.

Legatbestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling.