30
sep 18
Nyhed

Savnede midler på vej tilbage til Aarhus Universitetshospital

14 sygeplejersker, en psykolog, en socialrådgiver, en pædagog og en halv diætiststilling er på vej tilbage til børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH), der ellers i en årrække har været hårdt ramt af besparelser.

Det er sygehusledelsen på AUH, der har vedtaget, at nogle af de midler, som de seneste år er blevet sparet væk, nu er på vej tilbage til børneafdelingen på AUH. Det ekstra personale er givet som en løbende bevilling til hele børneafdelingen.

Glæde på Cystisk Fibrose Centeret og i Cystisk Fibrose Foreningen
Både i Cystisk Fibrose Foreningen og på Cystisk Fibrose Center Skejby vækker nyheden om den nye bevilling glæde. For nylig mistede Cystisk Fibrose Center Skejby nemlig deres socialrådgiver, ligesom de allerede i starten af 2017 blev frataget psykologen på børneafdelingen og også har fået skåret i sygeplejersker, læger og andet personale igennem de senere år. Konsekvensen af det har været, at patienterne på centeret blev markant dårligere stillet end før. Derfor er nyheden om bevillingen meget positiv, og Cystisk Fibrose Foreningen håber, at bevillingen dækker behovet på centeret.

Tværfagligt team på afdelingen er afgørende
Danmark er førende i behandlingen af cystisk fibrose, idet den centraliserede behandling (på henholdsvis AUH og Rigshospitalet) med højtspecialiserede tværfaglige ressourcer sikrer den bedste overlevelse og helbred for patienterne og de bedste forhold for de sygdomsramte familier.

Uden den specialiserede tværfaglige behandling, herunder socialrådgiver og psykolog, vil det betyde unødvendig stress og belastning for familierne i perioder, hvor de i forvejen er i krise og kæmper med angst og frustrationer. Familierne risikerer, at de ikke kan få den nødvendige økonomiske hjælp i tide og vil derfor få unødvendige økonomiske udgifter, som presser og stresser familien til at gå på arbejde for at sikre forsørgelsesgrundlaget. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser for deres overskud til at give barnet den optimale behandling, som er afgørende for barnets helbred og overlevelse.