12
mar 18
Forskning, Fysisk aktivitet

Påvirkning af fysisk funktionsevne efter opstart af behandling med Orkambi®

Cystisk Fibrose Foreningen har uddelt 4 stipendier til spændende forskningsprojekter inden for cystisk fibrose. Projektet skal undersøge, hvordan behandling med Orkambi® påvirker den fysiske funktionsevne hos patienter med cystisk fibrose.

Camilla Lundgren Pedersen, fysioterapeut

Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem de to Cystisk Fibrose Centre og udføres således på både Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet

Dette projekt undersøger, hvordan behandling med lægemidlet Orkambi® påvirker den fysiske formåen hos patienter med cystisk fibrose. Orkambi® er det første lægemiddel, som behandler selve den basale defekt ved sygdommen. Indtil nu har behandlingen udelukkende været symptomatisk. Lægemidlet er endnu ikke godkendt som standardbehandling i Danmark, da effekten på lungefunktionen ikke er stor nok.

De patienter, som har afprøvet Orkambi®, beretter om en større fysisk formåen. Det vil derfor være relevant at undersøge patienternes kondition og muskelstyrke efter opstart af Orkambi®. En vigtig faktor, der har betydning for fysisk funktionsevne, er aerob kapacitet, som er et mål for et individs maksimale evne til at optage og transportere ilt og afspejler evnen til at udføre maksimalt muskelarbejde. En afdækning af, hvordan behandling med Orkambi® påvirker patienternes aerobe kapacitet, vil være et vigtigt supplement til lungefunktion målt i hvile, som er det hyppigst anvendte primære effektparameter.

Denne viden vil kunne bruges som supplement til en mere specifik vurdering af, hvilke patienter der har gavn af præparatet. Ydermere vil det kunne kvalificere den fysioterapeutiske behandling til patientgruppen i forhold til træningsmetode og dosis med henblik på at optimere en eventuel effekt af den nye behandling.

Cykeltest

Læs alle 4 resuméer af forskningsprojekterne, som foreningen har støttet med stipendiat