24
apr 18
Socialrådgivning

Nyt fra socialrådgiveren: Udmåling og beregning af nødvendige merudgifter

Merudgifter dækkes ved, at der beregnes en merudgiftsydelse, som fastsættes på baggrund af de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter. Der skal sandsynliggøres merudgifter for minimum 4.848 kr. (2018) på årsbasis, før man er berettiget til at få dækket merudgifter. Kommunen udarbejder i samarbejde med forældrene hvert år et overslag over de merudgifter, som familien efter al sandsynlighed vil få i det kommende år.

I rådgivningen får jeg jævnligt spørgsmål om, hvorvidt vi i foreningen har en oversigt over satser for de forskellige merudgifter, f.eks. satser for ekstra vask, ekstra tøj og sko mv. Sådanne satser findes ikke, fordi udmåling og beregning af merudgifter altid sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at der altid skal tages udgangspunkt i det enkelte barns situation og behov.

Børn og voksne med cystisk fibrose er forskellige, og behovene kan være meget forskellige. Nogle har store problemer med maven, mens andre ikke har de samme problemer. Andre har udtalte problemer med sved, mens det for andre er mindre udtalt. Det medfører forskellige behov, og derfor vil der være forskel i behovet og omfanget af de merudgifter, der kan dækkes.

Mange kommuner anvender opgørelser fra f.eks. Danmarks Statistik over det almindelige forbrug på forskellige områder som udgangspunkt for udmålingen af, i hvilket omfang der er tale om udgifter, som ligger udover det almindelige. Det er derfor vigtigt, at du bidrager med information og oplysninger om dit/jeres barns behov og forbrug. Det er ikke et lovkrav at dokumentere sine merudgifter, men at sandsynliggøre behovet. Det kan f.eks. være en opgørelse over, hvor meget sengetøj du køber til dit barn, hvor meget undertøj, tøj og sko du køber. Kommunen vil så lave en vurdering af, hvor meget der ligger ud over det niveau, som er almindeligt.

I nogle situationer er det svært at få overblik over behovet. Derfor kan det være en hjælp for både dig og for sagsbehandleren, hvis du over en periode registrerer eller indsamler dokumentation over dit/jeres barns behov f.eks. over forbrug af tøj og sko – eller registrerer hvor meget du vasker, og hvor stor en del som er en direkte følge af sygdommen.