29
jun 22

Nyt fra socialrådgiveren – juni 2022

Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgiver Vibeke Larsen informerer om nye tiltag på socialområdet med betydning for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende. Her kan du læse om afskaffelse af modregning i social pension som følge af ægtefælles indkomst og en ny lov om ret til omsorgsdage.

Modregning i social pension som følge af ægtefælles arbejdsindkomst afskaffes

Fra 1. januar 2023 afskaffes modregning i folke-, førtids- og seniorpension som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Så er du gift eller samlevende og modtager førtidspension (eller folke- eller seniorpension) har det ikke længere betydning for beregning af din pension om din samlever eller ægtefælle er på arbejdsmarkedet. Det er en ændring, som vi hilser velkommen og som formentlig vil have betydning for flere af cystisk fibrose foreningens medlemmer.

Omsorgsdage til pårørende til børn og voksne

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en lov, der giver lønmodtagere ret til at tage omsorgsorlov 5 dage om året uden løn.  En række organisationer har kæmpet for denne ret gennem flere år, og det er nu lykkedes at få gennemført en ordning. Med retten til orlov følger dog ikke en økonomisk kompensationsordning, desværre. Men det er et skridt, som vil kunne hjælpe familier, som har en nær pårørende, dvs. egne børn forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Reglerne gælder i forhold til pårørende, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en helbredsmæssig tilstand.

Omsorgsorloven kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Loven træder i kraft 2. august 2022. Reglerne indebærer at lønmodtagere i perioden fra den 2. august 2022 til 31. december 2022 har ret til 2 dages omsorgsorlov.