25
mar 22

Nyt fra HIT-CF – Forskningsprojektet der finder medicin til sjældne former af cystisk fibrose

I forskningsprojektet HIT-CF leder man efter ny medicin, der kan hjælpe personer med sjældne former af cystisk fibrose ved at screene mange forskellige typer medicin på kunstigt dyrkede mini-organer fra personer med cystisk fibrose. I projektets seneste nyhedsbrev informerer projektgruppen om den nuværende status på projektet med særligt fokus på hvordan det kliniske forsøg CHOICES, som er under forberedelse, vil forløbe.

Screeningerne foretages på de såkaldte organoider eller ”mini-tarme”, som er kunstigt dyrkede organer, fremstillet med vævsprøver fra de 502 patienter, der er med i forskningsprojektet.  Efter screening følger kliniske studier, hvor man tester de medicinkandidater, der viste god effekt på patienters organoider, på forsøgspersoner.

Forberedelser til det kliniske forsøg CHOICES i fuld gang

HIT CF oplyser, at de nu er i fuld gang med forberede CHOICES. Medicinalfirmaet FAIR Therapeutics er i øjeblikket i gang med deres ”fill and finish”-proces, hvilket betyder, at medicinpræparaternes råmaterialer bearbejdes til piller og pakkes i flasker. HIT CF regner med, at inkludere patienter i CHOICES i løbet af sommeren.

Hvem vil blive inviteret til at deltage i CHOICES og hvornår?

Udvælgelse af deltagere gøres meget præcist på baggrund af, hvordan organoiderne har reageret på medicinen. I alt 52 personer, hvis organoider blev dyrket og testet vil deltage i CHOICES, inklusive 26 såkaldte ”high responders” hvis organer viste stor respons på de testede præparater. Det forventes, at disse personer også vil have god respons i de kliniske forsøg. Derudover deltager 26 tilfældigt udvalgte personer, hvis organoider havde varierende respons. Det er vigtigt at have dem med for at validere organoidmodellernes evne til at forudsige, hvordan personen vil reagere på medicinen ved kliniske forsøg.

Hvis man inviteres til CHOICES-forsøget, vil man ikke få at vide, hvordan ens organoid reagerede på den testede medicin. Det kaldes blindede forsøg, hvilket er en vigtig faktor i at sikre, at det kliniske forsøg er så objektivt som muligt. Som deltager får man information om sit organoidresponse efter forsøget.

Hvordan vil det kliniske forsøg CHOICES forløbe?

I CHOICES vil en trippel modulator-behandling blive testet. Det forventes, at den vil øge antallet af fungerende CFTR-kanaler på celleoverfladen.

CHOICES er et randomiseret, dobbelt- blindet, kontrolleret, crossover studie. Det betyder følgende:

– Dobbelt-blindet: hverken deltagerne eller forsker-teamet ved, om deltageren modtager testmedicinen eller placebo. Kun den forsker, der analyserer resultaterne vil vide hvilke patienter der modtog hvad og vil kunne drage konklusioner.

– Placebo-kontrolleret: Den testede medicin sammenlignes med placebo. Dette gør, at man kan drage solide konklusioner om medicinens effekt.

– Crossover: alle forsøgsdeltagerne vil modtage både testmedicinen og placebo I tilfældig rækkefølge. Efter et bestemt stykke tid, vil deltagerne, der først modtog testmedicinen skifte til placebo og vice versa.

Studiet vil vare I 42 uger og vil bestå af tre behandlingsperioder. De første to behandlingsperioder vil vare otte uger. Mellem periode 1 og 2 vil der være en pause på 8 uger. Det er her deltagerne skal skifte mellem testmedicin og placebo, og otte ugers pause er nødvendigt for at sikre, at medicinen er ude af kroppen. Behandlingsperiode 2 efterfølges umiddelbart af periode 3, som varer i 16 uger og vil sætte forskerne i stand til at drage konklusioner om medicinens virkning over længere tid.

Da dette er et randomiseret studie, så er det en computer der bestemmer tilfældigt, hvem der er i den første eller anden gruppe og hvem der bliver behandlet henholdsvis 8 eller 24 uger med testmedicinen. I alt regner HIT CF-teamet med, at det vil blive nødvendigt med 12 besøg til klinikken og derefter fem telefonopkald.

Hvad er mulighederne for dem der ikke udvælges til CHOICES?

HIT CF-teamet har fået en ny farmaceutisk partner I HIT-CF konsortiet, Santhera. De begynder her i foråret et klinisk forsøg med de personer, hvis organoider ikke reagerede på noget af testmedicinen. Protokollen er ved at blive vurderet, og cystisk fibrose-centre vil blive kontaktet. Man vil blive informeret om sine muligheder af sin læge. HIT CF-teamet er også i kontakt med andre virksomheder, som er interesserede i at lave studier med deltagere fra HIT-CF, blandt andet genterapi-studier. Der vil komme mere information om dette senere.

Information om individuelt respons på Symkevi vil blive delt

Sammen med studiets testmedicin blev også Symkevi testet på organoiderne. De individuelle organoid-reaktioner på Symkevi vil blive delt med de HIT-CF-deltagere, som ikke udvælges til CHOICES.

Rapporten med individuelle resultater vil indeholde en figur der viser, hvordan ens organoid reagerede sammenlignet med alle andre HIT CF-organoider.  Den nederste figur sammenligner ens egne organoidresultater med resultater fra en person med to F508del-mutationer. Man vil blive guidet gennem informationen af sin læge.

Personer der kun har stop-mutationer vil ikke modtage information om individuelt organoid-respons, fordi Symkevi ikke blev testet på deres organoider, da man ikke forventede en effekt.