08
dec 17
Nyhed, Socialrådgivning

Nye regler inden for sociallovgivningen

Fra 1. januar ændres reglerne for beregning af nødvendige merudgifter for voksne, og der ændres i varslingen af ophør af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om ændringerne herunder.

 Nye regler for beregning af nødvendige merudgifter til voksne (Servicelovens § 100)

Fra 1. januar 2018 ændres reglerne for hvordan merudgifter til voksne skal beregnes . Fremover udgør tilskuddet et standardbeløb på:

  • 1.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. – 1.500 kr. om måneden
  • 2.000 kr. pr. måned hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 – 2.500 kr. om måneden.
  • Hvis man kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. om måneden, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Varsling af ophør af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis kommunen træffer afgørelse om ophør af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, skal afgørelsen meddeles med en varsel på 14 uger, fra du modtager afgørelsen. Du kan læse mere om varslingsreglerne her. Varslingsperioden gælder ikke i de situationer, hvor der er truffet en klar aftale mellem dig og kommunen om, at bevillingen er givet for en fastsat og afgrænset periode eller i forbindelse med at dit barn fylder 18 år.