20
feb 20

Ny viden om behandling af Mycobacterium abscessus

Cystisk fibrose-patienters lunger er ekstra modtagelige overfor bakterier, der giver kroniske infektioner. En af dem der påvirker lungerne mest negativt og er sværest at komme af med, er Mycobacterium abscessus. Men ny viden fra et forskningsprojekt, støttet af Cystisk Fibrose Foreningen, giver håb om tidligere opdagelse og mere effektiv behandling i fremtiden.

Den mulitresistente og hurtigtvoksende bakterie Mycobacterium abscessus (M. abscessus) har vist sig at have en markant større negativ effekt på lungefunktionen hos personer med cystisk fibrose set i forhold til andre atypiske mykobakterier. Derudover har de en naturlig resistens overfor de fleste tilgængelige antibiotika, hvilket gør det til en stor udfordring at behandle patienter med M. abscessus-lungeinfektioner.

I tidligere studier er mykobakterier fundet i iltfrie zoner i lungerne hos personer med cystisk fibrose, og det iltfrie miljø kan forklare, hvorfor bakterien er multiresistent. Den bakteriedræbende effekt af antibiotika kræver nemlig, at der er ilt tilstede, så bakteriernes stofskifte er aktivt. Er der mangel på ilt, kan bakterierne nemmere modstå antibiotika.

Specialeprojekt åbnede op for ny forskning i mykobakterier og iltforhold
Projektet om M. abscessus og iltforhold blev gennemført af cand.polyt. Cecilie Ravnholt under ledelse af Biolog Mette Kolpen fra Klinisk mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Cecilie Ravnholt havde tidligere påvist i sit specialeprojekt, at også mykobakterier kan rammes med en kombination af antibiotika og ilt. Det åbnede op for et forskningsområde med et stort potentiale, og derfor blev forskningsprojektet ” Eradikation af Mycobacterium abscessus hos CF-patienter” sat i gang med støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i form af et forskningsstipendium. Det er det projekt der nu har kastet ny viden af sig, og resultaterne er publiceret i det ansete tidsskrift Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Adskillelse af bakterieklumper og mere ilt forbedrer antibiotikabehandling
Et forsøg i projektet viste, at hvis man ødelægger de klumper, som abscessus ynder at vokse i, bliver det sværere for bakterierne at modstå syv forskellige antibiotika. Det viste også, at adgang til ilt forbedrede antibiotikummet amikacins bakteriedræbende effekt. Ødelæggelse af mykobakterieklumper og adgang til ilt kan derfor være nye strategier i behandlingen af kronisk mykobakterieinfektion. Forsøget blev udført med 33 prøver fra 22 personer med cystisk fibrose med en kronisk M. abscessus-infektion.

Vigtigt at opdage infektion med Mycobacterium abscessus før den bliver kronisk
M.abscessus-infektioner har vist sig at være en udfordring for lægerne at diagnosticere rettidigt. Samtidigt har den også vist sig at være en alvorlig trussel for personer med cystisk fibrose. Lige nu er det standard kun at tjekke for M. abscessus én gang årligt ved at udføre en dyrkning af en prøve fra lungerne. Med kun én årlig undersøgelse vil man sandsynligvis opdage infektionen for sent, hvilket kan være en afgørende faktor for, at infektionen bliver kronisk. Opdager man imidlertid M. abscessus-infektionen før den omdannes fra en kolonisator i lungeslimhinden til en kronisk infektion, er der en mulighed for at udrydde den med succes. Derfor er tidlig diagnose vigtigt for at forbedre behandlingen.

En undersøgelse af diagnosticeringen af en anden mykobakterie har vist, at personer der fik en infektion med M. avium havde haft stigende mængder af antistof op til diagnosticeringen. Diagnosticeringen er altså forsinket i forhold til, hvornår infektionen er opstået. Derfor kan man bruge screening for antistoffer til at identificere patienter der har behov for at få dyrket deres prøver oftere, så man kan opdage infektionen og igangsætte behandling rettidigt.

Metoder til at tilføre ilt ved antibiotikabehandling testes
Mette Kolpen forsker nu i, hvordan man i praksis bedst kan tilføre den ilt, der forbedrer den bakteriedræbende effekt af antibiotika, når man behandler M. abscessus-infektioner. Metoderne skal testes både i spytprøver i laboratoriet og på patienter for at man kan komme et skridt nærmere at bruge dem i behandlingen.

Den ny viden om Mycobacterium abscessus og ilt danner grundlag for nyt forskningsprojekt
Undersøgelserne og den ny indsigt gav anledning til en række nye spørgsmål om, hvordan man tackler den multiresistens, som bakterierne tilegner sig inden for kort tid. Derfor har Cystisk Fibrose Foreningen i 2019 tildelt forskningsprojektet ”Forbedret resistensbestemmelse og behandling af atypiske mykobakterier hos personer med cystisk fibrose” et forskningsstipendium. I dette nye studie vil Cand.Scient Signe Agnete Møller bygge ovenpå den ny viden om de atypiske mykobakteriers stofskifte og forbedre den indledende resistensbestemmelse for at opnå mere effektive antibiotikabehandlinger.

Læs om ”Forbedret resistensbestemmelse og behandling af atypiske mykobakterier hos personer med cystisk fibrose” her.