06
dec 17
Nyhed

Ny film om cystisk fibrose

PFA Brug Livet Fonden har sponseret en kortfilm om cystisk fibrose. Her fortæller Julius og Martin, som begge har cystisk fibrose, hvordan det er at leve med sygdommen. Du møder også læge og PhD Tavs Qvist, som fortæller om cystisk fibrose og dens omfattende behandling.

Der er gennem årene sket store fremskridt inden for både behandling og forskning i cystisk fibrose, patientpolitisk samt den støtte og rådgivning, der tilbydes børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier. Se den nye kortfilm, der handler om at leve med cystisk fibrose samt om den udvikling, der er sket gennem årene inden for behandling, forskning og støtte herunder.

En stor tak til:

PFA Brug Livet Fonden for den flotte film
Julius, Martin og Tavs for at stille op til filmen
Og ikke mindst alle jer, der støtter arbejdet til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose