21
jan 20

Nekrolog

Hanne Wendel Tybkjær f. 3.7.1939  d. 11.1.2020


Skrevet af professor og overlæge Niels Højby, overlæge Tanja Pressler og overlæge Marianne Skov, Rigshospitalet.

Hanne Wendel Tybkjær er død efter et utroligt liv, hvor hun opgav en erhvervskarriere og ofrede sig for patienter med cystisk fibrose ikke bare i Danmark men også internationalt.

Hun fødte i 1963 i Viborg sin søn Erik, og der var dengang ingen centraliseret behandling af sygdommen og de fleste læger kendte den ikke.  Hanne  fik mistanken om hans sygdom, da et andet barn i omgangskredsen led af den, og hun rejste  med den 2 årige Erik til en børnelæge i Frankfurt, hvor den anden patient blev behandlet. Sygdommen var dengang så alvorlig, at meget få levede til voksenalder.

Hanne fik kontakt med direktør Henry Jensen fra Lauritzen rederiet, der havde et barnebarn med sygdommen, som blev behandlet i England. De stiftede sammen med overlæge E.W. Flensborg fra børneafdelingen på Blegdamshospitalet Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose (CFF) i 1968  og fik behandlingen centraliseret på Flensborgs afdeling, som blev flyttet til Rigshospitalet. På baggrund af foreningens arbejde åbnedes senere et andet center i Århus.

Hanne var fra starten CFFs sekretariatschef og varetog denne store opgave indtil for få år siden på så fremragende vis, at hendes evner blev internationalt anerkendt, så hun i 1987 blev kasserer først for European Working Group for Cystic Fibrosis og siden for European Cystic Fibrosis Society, som blev dannet i 1997 og endelig i 2013-14 medlem af Board of Directors for Cystic Fibrosis Worldwide.

Hanne var et meget varmt og empatisk menneske, som havde  en enestående energi  og gennemslagskraft og loyalitet for cystisk fibrose sagen og kæmpede for patienterne og deres familier og for personalet på de 2 centre.  For nogle år side mistede Hanne sin mand Finn og for 15 måneder siden mistede hun sin søn Erik. Siden da førte hun et meget tilbagetrukket liv.  Vores tanker går til Hannes svigerdatter og til hendes 2 raske børnebørn.

Vi vil aldrig glemme Hanne og hendes indsats for cystisk fibrose patienterne.

Begravelsen finder sted lørdag d. 25. januar klokken 13 i Sthens Kirke, Egevænget 2, 3000 Helsingør.