13
jan 20

Mindeord

Foreningens medstifter og sekretariatschef gennem mange år Hanne Wendel Tybkjær er gået bort.

Hanne var med til at stifte Cystisk Fibrose Foreningen og har stået i spidsen for foreningen som sekretariatschef fra 1957 til 2013.

Hanne var en ildsjæl, der brændte for at skabe de bedst mulige vilkår for børn og voksne med cystisk fibrose og deres familie, og hun var altid parat til at lytte, støtte og kæmpe for medlemmernes sag.

Hanne var mor til Erik, som havde cystisk fibrose, og sammen har de arbejdet for at skabe opmærksomhed omkring cystisk fibrose og kæmpet for flere meget vigtige patientpolitiske sager. Erik gik bort i 2018.

En af de helt store sager, som Hanne lagde sine kræfter i blev også en af de helt store milepæle i historien om cystisk fibrose i Danmark, nemlig centralisering af behandlingen af cystisk fibrose på de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark. Det var en meget positiv udvikling, fordi det betød en markant forbedring af helbred og levetid.

Hanne har også været med til at lægge grundstenen for mange af de forbedringer, vi oplever i disse år.

Vi tænker tilbage på Hanne som en ægte ildsjæl, som har ydet en kæmpe indsats for Cystisk Fibrose Foreningen og for alle med cystisk fibrose.

Varme tanker til Hannes familie i den svære tid.

– Sune Schackenfeldt, formand for Cystisk Fibrose Foreningen