01
maj 20

Giv Julies kæreste mulighed for at blive hjemme fra arbejde og beskytte hende mod smitte med Covid-19

Julie har den alvorlige multiorgansygdom cystisk fibrose. Hun og hendes kæreste Casper er for nyligt blevet forældre til lille Pippi. Da Danmark lukkede ned, gik familien i isolation. Casper, som er socialpædagog, har kunnet klare nogle opgaver hjemmefra og bruger nu al sin sommerferie. Men derefter forventer hans arbejdsgiver, at han kommer tilbage på arbejde. Derfor står familien i et stort dilemma. Hvordan skal de beskytte Julie mod Covid-19-smitte? Cystisk Fibrose Foreningen arbejder på en politisk løsning til Julie og Casper og andre i samme dilemma.

Julie er klar over, at smitte med Covid-19 kan få alvorlige konsekvenser for hende, fordi hun har cystisk fibrose. Tankerne kredser om det at være blevet mor og for alt i verden at ville være der for sit barn:

”Jeg kan jo blive meget syg og i værste fald dø. Den der tanke om, at man lige har født et barn, og så ville man ikke kunne være der for barnet…der er så mange følelser involveret, og det er svært at stå med.”

Casper forventes at møde på sit arbejde som socialpædagog – der er brug for en politisk løsning

Da Danmark lukkede ned, talte Julie og Casper om, hvordan hans muligheder var for at blive hjemme fra arbejde og undgå smitte. Hans arbejdsplads lukkede dog ned, så det løste sig i første omgang. Han kan ordne nogle opgaver hjemmefra lidt endnu, og derefter bruger han al sin sommerferie. Men så er alle muligheder også opbrugt.

”Men hvad så bagefter”, spørger Julie. Er man så bare nødt til at håbe på, at han ikke tager noget med hjem?”

Da der ikke er muligheder for kompensation til arbejdspladsen for Caspers løn, er han ikke berettiget til at blive hjemme, og hans arbejdsgiver forventer, at han møder fysisk på arbejdspladsen som nu er åben igen.

”Arbejdsgiveren kommer jo også i klemme, når der ikke er mulighed for lønkompensation”, siger Julie.

Ikke en mulighed at bo hver for sig

Julie og Casper har overvejet alle muligheder. De har også snakket om, hvorvidt de kunne bo hver for sig. Men Julies behandling for cystisk fibrose tager halvanden time hver dag, hvor hun skal have ro, og derudover gør hendes sygdom også, at der ikke er overskud til at bo alene med Pippi og klare det hele selv.

”Vi har også overvejet, om vi kunne bo hver for sig, men det ville ikke kunne fungere. Ud over at jeg skal tage min behandling og ikke har så meget overskud, så ville vi også stå helt alene. Vi ser jo ikke engang vores forældre eller nogle andre.”

Det er også vigtigt for familien, at begge forældre er sammen med Pippi. De har brug for hinanden. Casper står i endnu et dilemma, fordi han har en datter på 11 år, som ikke bor hos dem. Hende har han ikke set længe på grund af coronakrisen, men de kan heldigvis skype og snakke i telefon sammen.

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for en politisk løsning

Når der åbnes op for samfundet og smittetrykket stiger, er det Cystisk Fibrose Foreningens holdning, at det er samfundets opgave, at tage vare på de mest sårbare, og det oplever vi også, at der er politisk vilje til.

Vi arbejder derfor på, at der laves politiske løsninger som sikrer, at personer med cystisk fibrose har mulighed for at blive hjemme fra arbejde, institution og skole. Det er også vores holdning, at familierne skal have mulighed for at vælge, om en nær pårørende skal tage af sted på arbejde, i institution eller gå i skole, hvor de risikerer at bringe smitte med hjem til en der er i risikogruppen – og det er meget vigtigt, at der er økonomiske løsninger, der giver den valgfrihed.

Personer med cystisk fibrose, såvel som sundhedssystemet, investerer hver dag utroligt mange ressourcer –  meget tid og energi -i at opretholde et godt helbred, at undgå infektioner og at forebygge tab af lungefunktion. Vi synes det vil være en del af den investering at sørge for, at de også nu, under Covid-19-pandemien, har mulighed for at tage vare på sig selv. Vi mener ikke, at de skal presses ud i et samfund med øget smittefare.

Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de er bekymret for at gå på arbejde eller sende børnene i skole eller institution, fordi de risikerer at tage smitte med hjem. I en tid hvor det stadig er uvist, hvordan Covid-19 påvirker personer med cystisk fibrose, og hvor der stadig er usikkerhed om hvordan Covid-19 smitter og udvikler sig generelt, er det foreningens holdning, at vi skal lytte til dem som er i risikogrupperne og deres pårørende. Vi mener, at de skal have lov til at blive hjemme lidt længere, og ikke alene ud fra en lægelig vurdering, men også på baggrund af familiens situation i øvrigt.