11
jun 20

Isabella sender stedfortræder i skole – robotten Isa 2 er hendes avatar

Måske har du hørt historien om Isabella Stensgaard på P4 eller i TV2 Øst. Isabella har cystisk fibrose og kan på grund af Covid-19 ikke komme i skole endnu. Men det kan hun så heldigvis lidt alligevel, for hun har fået bevilget en robot af Vordingborg Kommune, og den er nu hendes øjne og ører i klasselokalet – og hun er vild med det: ”Jeg føler egentlig jeg er med – jeg føler ikke, jeg er alene”.

Isabellas far Ricky Stensgaard fortæller, at han og Isabellas mor Michelle var stødt på information om robotten i andre sammenhænge. Efter cirka to måneders hjemmeundervisning, som skulle klares samtidigt med to krævende jobs, var det tid til at finde på en mere holdbar løsning, der både kunne give Isabella bedre muligheder for at følge med i skolen og for at bevare de sociale relationer til klassekammeraterne.

De satte gang i den helt store research om robotten, hvordan den virker, hvordan man kan få den finansieret og hvilke problematikker der skal overvejes, for eksempel i forhold til overvågning og personfølsomme oplysninger.

Sagsbehandler i kommunen hjælper familien til den rigtige afdeling

Ricky og Michelle taler med flere forskellige for at finde ud af, hvordan man kan få robotten bevilget. De taler blandt andre med lærerne på skolen, en hjælpemiddelkoordinator på skolen og projektlederne af et projekt om avatar-robotter hos Muskelsvindfonden. De taler også med den sagsbehandler fra Vordingborg Kommune, som Isabella har tilknyttet på grund af sin cystisk fibrose.

Sagsbehandleren sætter dem i kontakt med en koordinator i kommunen, og Ricky og Michelle sender al den information de har samlet sammen, til koordinatoren. Sagsbehandleren følger op, og da sagen lander på et skrivebord i Sekretariatet for Børnetrivsel og  –sundhed sker der noget. De bliver ringet op af en konsulent, der har set alt det materiale, de har sendt, og i øvrigt kender avatar-robotten fra andre sammenhænge. Han fortæller, at han bestiller en robot til Isabella.

Isabella er vild med sin avatar – og det er kammeraterne også

Ricky fortæller, at der er stor forskel på at deltage i undervisningen ved hjælp af video på computeren og avatar-robotten. Via robotten er der interaktion og mulighed for faktisk at deltage i det sociale liv i skolen, hvilket blev mere og mere nødvendigt og savnet, jo længere tid, Isabella havde været væk fra skolen. Kammeraterne giver også udtryk for, at det er lidt ligesom at have Isabella tilbage på pladsen i klasselokalet.

Op til at Isabella skulle tage robotten i brug fortalte hun og forældrene om projektet på P4, og på første skoledag, Isa 2’s premiere, var TV2 Øst med. Du kan se og høre indslagene her:

Se indslaget på TV2 Øst her. 

Hør indslaget på DR P4 her. (01:32:00 + 01:39:24)

Vigtigt at have styr på overvågning og personfølsomme oplysninger

Ricky understreger, at det er meget vigtigt at have styr på, hvordan man håndterer overvågningsproblematikker og hvordan man beskytter personfølsomme oplysninger.

Robotten er med i klasselokalet og Isabella kan se og høre alt hvad der foregår. Robotten kan dreje hovedet og kigge rundt, den kommer med ud i frikvarterne og så videre. Den er derfor et vindue, hjemme i familiens hus, til hvad der siges og gøres i klasselokalet og hvor robotten ellers er med. Ricky fortæller, at det er en af de største bekymringer omkring at bruge robotten og opfordrer til, at man får helt styr på retningslinjerne for brugen, så både lærere og andre elever og forældre føler sig trygge.

Isabella med sin IPad, hvorfra hun styrer robotten. På Ipad’en ses Jakob Sangild fra ILT Academy som hjalp familien i gang med at bruge robotten.

Familien Stensgaard fik selv besøg af en ekstern konsulent, der dels ordnede alt det tekniske og underviste Isabella og hendes forældre i brugen. Et særligt vigtigt punkt var: ”hvad må man og hvad må man ikke?”. Som eksempler kan nævnes, at det kun er Isabella der har login til robotten via sin Ipad, der er aftaler for hvornår hun må logge på, og hvis Ricky eller Michelle skal ind på Isabellas værelse, imens hun er logget på, skal de banke på og derefter melde deres ankomst, så lærere og elever i klasselokalet ved, de er der. Ligesom hvis de kiggede indenfor henne i skolen i ”real life”.

Fortæl os hvis dit barn har behov for en avatar-robot

Vi vil meget gerne danne os et overblik over behovet for at bruge avatar-robotter til at kunne deltage i undervisning og det sociale liv i skolen. Derfor må du meget gerne skrive til os på info@cff.dk og fortælle os det, hvis dit barn fortsat er hjemme og den nuværende hjemmeundervisning ikke fungerer – for eksempel fordi det har for store konsekvenser for den sociale tilknytning til kammeraterne.

Skolen har pligt til at sørge for sygeundervisning

Efter loven, har skolerne i forvejen en pligt til at sørge for sygeundervisning når dit barn igennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af indlæggelse, behandling eller på grund af smittefare.

Det er skolens leder, der har ansvaret for at iværksætte denne undervisning. Senest efter tre uger (15 skoledage) efter, er skolens leder forpligtiget til at kontakte elevens forældre med henblik på at vurdere behovet for sygeundervisning. Og her er robotten en mulighed, som er sikker og billig og som ikke mindst understøtter barnets mulighed for at deltage i både undervisningen og i det sociale fællesskab med kammeraterne.

Du er meget velkommen til at kontakte vores socialrådgiver Vibeke Larsen og få hjælp og rådgivning, hvis du overvejer at søge om en robot. Du kan ringe til hende på telefonnummer 20 95 34 64 eller skrive en mail til vl@cff.dk.

 

Se også indslag på TV2 Lorry og læs artiklen om Maria, som har cystisk fibrose og afslutter 9. klasse ved hjælp af robotten Fable Connect fra firmaet Shape Robotics.