04
jun 20

Opdateret vejledning fra cystisk fibrose centrene

Cystisk Fibrose Centrene har udarbejdet en opdateret vedledning vedrørende cystisk fibrose, genåbning af samfundet og Covid-19-risiko. Vejledningen er udarbejdet af læger i i CF-klinikker i børne- og voksenregi på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital den 28. maj 2020.

Risikogruppe

Det vurderes, at personer med cystisk fibrose tilhører en risikogruppe i forbindelse med COVID-19. Graden af lungefunktionspåvirkning og andre komplikationer kan skærpe risikoen. Eksempler på skærpet risikoprofil kan være lav lungefunktion, lungetransplantation, særligt resistente bakterier, diabetes, hjertesygdom, immundæmpende behandling, graviditet og nylig fødsel. Det vurderes, at cystisk fibrose er en fluktuerende sygdom, hvor behov for intensiveret behandling, skærmning og aflastning løbende og med kort varsel kan ændre sig.

Retningslinjer og test

Det anbefales, at personer med cystisk fibrose følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og overholder retningslinjer om hygiejne og afstand. Det anbefales, at man lader sig teste for COVID-19 i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

Pasning/uddannelse/arbejde

Aktuelle smittetryk taget i betragtning vurderes det forsvarligt, at personer med cystisk fibrose møder fysisk på  arbejde, i børnepasnings- eller uddannelsesinstitution, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner kan overholdes det pågældende sted.  Heri indgår anbefalinger om hygiejne, afstand, forskudte arbejdstider, optimering af arbejdsgange og  relevant hjemmearbejde med henblik på at minimere antallet af unødige kontakter.

Såfremt personer med cystisk fibrose ønsker at møde fysisk på arbejde, i børnepasnings-  eller uddannelsesinstitution, anbefales dialog med det pågældende sted vedrørende smitteminimerende tiltag for den enkelte. Man bør løbende holde sig orienteret via sin arbejdsplads og i lokalområdet i forhold til  sygdomsudbrud og smittekæder, der skal føre til periodevis større restriktioner. For enkelte personer med skærpet risikoprofil og højrisiko erhverv, vil det vurderes mest hensigtsmæssigt ikke at møde fysisk.

Husstanden

Hustandsmedlemmer  kan møde på arbejde, i børnepasnings-  eller uddannelsesinstitution, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger og restriktioner kan overholdes det pågældende sted.  I enkelte tilfælde vil det vurderes, at risikoen er for høj i forhold til den pårørendes smitteeksponering og risikoprofilen for personen med cystisk fibrose.

Rådgivning

Der kan søges rådgivning fra CF foreningen vedrørende overordnet vedledning samt sociale og økonomiske spørgsmål og i CF klinikkerne vedrørende individuel lægelig rådgivning.  Det anbefales, at man løbende orienterer sig i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læger i CF klinikkerne vil opdatere dette notat 1. august 2020 samt løbende ved markante ændringer i smittetryk, anbefalinger og fremkomst af data for COVID-19 hos personer med cystisk fibrose.