26
mar 20

Godt nyt om tabt arbejdsfortjeneste for forældre i forbindelse med corona

Vi har netop fået svar på vores henvendelse til Socialministeriet om hvorvidt forældre til børn med cystisk fibrose kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med corona COVID-19. Og det er godt nyt!

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan man nu i spørgmål og svar-sektionen læse følgende spørgsmål og svar:

Spørgsmål: Kan man som forælder til et barn med en funktionsnedsættelse få tabt arbejdsfortjeneste, hvis man passer barnet i hjemmet som alternativ til for eksempel nødpasning eller hjælp fra udefra kommende hjælpere, eller hvis barnet er hjemsendt fra special-børnehave, eller øvrig hjælp er aflyst for at undgå smitterisiko?

Svar: JA. Hvis det på grund af den helt særlige situation er nødvendigt for at sikre barnet den nødvendige hjælp og samtidig undgå unødig smitterisiko, at barnet passes af mor eller far derhjemme, kan dette være udslagsgivende for, at betingelserne i servicelovens § 42 kan betragtes som værende opfyldt. Der vil derfor i sådanne situationer helt ekstraordinært kunne ydes midlertidig hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, også selvom barnets pasningsbehov under normale omstændigheder ville blive tilgodeset på anden vis.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, og der skal tages stilling til, om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er den bedst mulige løsning for barnet og familien. Kommunen kan, hvis der på denne baggrund ydes tabt arbejdsfortjeneste, gøre bevillingen tidsbegrænset, for eksempel ved at sætte en fast dato, hvor der skal tages stilling til fortsat ret til hjælp. Herved sikres bevillingens midlertidige karakter i den ekstraordinære situation.

Se Social- og Indenrigsministeriets spørgsmål og svar-guide her. Du finder ovenstående spørgsmål nederst i guiden.

Som det fremgår, vil der, som altid, være tale om en konkret og individuel vurdering. Derfor, hvis I har brug for rådgivning eller hjælp i forhold til jeres konkrete situation, så tøv ikke med at kontakte socialrådgiver Vibeke Larsen på mail vl@cff.dk eller på telefon 2095 3464.