21
apr 20

Giv Kathrine mulighed for at blive hjemme og undgå at smitte sin datter Clara som har cystisk fibrose

Kathrine er mor til Clara, som har den alvorlige multiorgansygdom cystisk fibrose og derfor er i risikogruppen i forhold til COVID-19. Hvis Clara bliver smittet kan det få alvorlige følger. Men nu skal Kathrine snart tilbage på sit arbejde som pædagogmedhjælper – hun står med valget imellem at gå på arbejde - og risikere at tage smitte med hjem til sit eget barn - eller miste sin indtægt. Der er nemlig ingen lønkompensation til arbejdsgiveren.

Kathrines arbejdsgiver tog smittefaren meget alvorligt og gav Kathrine fri, så hun kunne blive hjemme i fire uger og beskytte Clara. Men nu er institutionerne åbne igen, der kommer flere børn og arbejdsgiverens muligheder for at lade Kathrine blive hjemme med løn er opbrugte.

Clara er 12 år og har cystisk fibrose, som blandt andet giver øget risiko for lungeinfektioner. Smitte med COVID-19 kan skade Claras lungefunktion og potentielt være livsfarlig, og Kathrines værste frygt er at det er hende, der bringer smitten med hjem til sin datter. I et interview på TV2 News siger hun:

”Hele Claras liv har gået ud på at passe og pleje hende og sørge for, hun har de bedste forudsætninger, og det ville jeg ikke føle jeg kunne give hende. Tænk, hvis jeg kom hjem med sygdom og smittede mit eget barn. Det ville være dybt forfærdeligt!”

Se indslaget på TV2 News her 

Løsning for risikogruppen – nu mangler der løsning for nære pårørende

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder, sammen med Danske Handicaporganisationer, intensivt på, at få politiske og økonomiske løsninger på Kathrines dilemma, som hun har tilfælles med mange andre af vore medlemmer, som har udtrykt deres bekymring til os. Det gælder for dem, som er ansat i social og sundhedssektoren, butiksansatte og andre som arbejder i funktioner, hvor de er særligt udsat for smitte, og hvor de enten selv har cystisk fibrose eller har en nær pårørende i husstanden som har sygdommen.

Der blev den 18. april indgået en aftale mellem partierne om at udarbejde et løsningsforslag til, hvordan de der selv er i den særlige risikogruppe kan blive hjemme fra arbejde ved at deres arbejdsgivere får lønkompensation. Det er et stort skridt og meget glædeligt, at de der er særligt sårbare nu får mulighed for at blive hjemme for at undgå smitte. Pengene skal findes indenfor en 200 millioner kroner stor reserve.

Men der mangler stadigvæk en løsning for de nære pårørende, for eksempel forældre uden decideret pasningsbehov og partnere til personer med cystisk fibrose, der ikke skal tage smitte med hjem. Mange ser med ængstelse frem mod den kommende tid, hvor flere skal tilbage på arbejde, mens ferie, afspadsering med mere er ved at være opbrugt.

Kathrines umulige valg

Kathrine fortæller til TV2 News, at hendes familie ikke har mange midler, og medmindre der findes en løsning, så hun kan blive hjemme uden at miste sin indtægt, kan det være hun bliver nødt til at gå på arbejde.

Men den politiske aftale om at udarbejde et løsningsforslag til dem der selv er i risikogruppen, giver Kathrine håb om, at det også kunne komme til at inkludere de nære pårørende.

”Jeg håber rigtig meget, at min arbejdsplads kan få refusion for den løn som jeg får, så jeg kan blive hjemme og passe på Clara..”, siger hun i indslaget.

Vi opfordrer partierne til også at indføre lønkompensation til arbejdsgivere for de medarbejdere der er nære pårørende til personer i den særlige risikogruppe. Det er en løsning der vil afværge, at de bliver tvunget til at gå på arbejde og risikerer at tage smitte med hjem til deres egne, kronisk syge børn, partnere, forældre eller søskende.

Hør Cystisk Fibrose Foreningens appel til politikerne:

 

Læs også:

Om den nye aftale mellem partierne (Finansministeriets hjemmeside)

Kathrines dilemma i Politiken

Genåbning af Danmark- Find løsninger for mennesker i særlig risikogruppe

Den politiske indsats intensiveres 

Giv Henrik mulighed for at blive hjemme, så han ikke tager smitte med hjem til Olivia

Vi beder om politiske løsninger, så de sårbare også kan passe på sig selv