13
apr 20

Giv Henrik mulighed for at blive hjemme, så han ikke risikerer at tage smitte med hjem til Olivia.

Henrik Favini, bor sammen med sin kone Monica, deres søn Nevil på 20 år og datteren Olivia på 17 år., som er hårdt ramt af cystisk fibrose og har en lungefunktion på 29%

Olivia har haft en kronisk bakterie – Pseudomonas – siden hun var fire år. Hun har haft flere alvorlige og særligt kritiske perioder, og har et sygefravær fra folkeskolen på 65%. Derfor går hun nu i særligt skoleforløb for at indhente sin 10. klasse. (Dog ikke imens der er Corona pandemi)

I forbindelse med Corona pandemien, er de blevet kontaktet af lægen fra Cystisk Fibrose Centret, og har fået af vide, at Olivia bør være i hjemmeisolation for ikke at modtage smitte, da det vil være kritisk for hendes helbred.

Monica har de senere år gået hjemme på tabt arbejdsfortjeneste for at kunne passe Olivia.

Henrik arbejder som Social-og Sundhedshjælper og kører ud til borgerne. Han er derfor bekymret for at tage smitte med hjem.

Henrik har ikke været på arbejde siden, at Danmark blev lukket ned, og han har nu brugt al sin ferie, seniordage og afspadsering. Han møder stor forståelse fra arbejdsgiveren, men der er desværre ikke lovgivning, som kan sikre ham eller arbejdsgiveren kompensation for hans løn, hvis han bliver hjemme.

I Cystisk Fibrose Foreningen har vi i den senere tid været i kontakt med mange af vores medlemmer, som er bekymret for at skulle på arbejde. Det gælder for dem, som er ansat i social og sundhedssektoren, butiksansatte og andre som arbejder i funktioner, hvor de er særligt udsat for smitte, og hvor de enten selv har cystisk fibrose eller har en nær pårørende i husstanden som har sygdommen.

På baggrund af de mange henvendelser har vi sammen med Danske Handicaporganisationer(DH) arbejdet for at få afklaret, om gældende lovgivning, sammen med midlertidige ændringer i lovgivning på grund af COVID-19, kan dække personer med cystisk fibrose og deres pårørende.

Da situationen vi står i lige nu er ny, både for borgere og myndigheder, er der mange spørgsmål og desværre også ofte manglende svar. Vores undersøgelser bidrog dog med afklaring på, om forældre med pasningsbehov kan få tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i Serviceloven. Det kan de, efter en individuel vurdering som sædvanligt.

Men der mangler stadigvæk løsninger for de der selv har cystisk fibrose, for forældre uden decideret pasningsbehov og for pårørende, for eksempel partnere til personer med cystisk fibrose, der ikke skal tage smitte med hjem. Mange ser med ængstelse frem mod den kommende tid, hvor flere skal tilbage på arbejde, mens ferie, afspadsering med mere er ved at være opbrugt.

Vi opfordrer partierne til at indføre lønkompensation for arbejdsgiveren for de medarbejdere, der selv er i en særlig risikogruppe eller hvis nære pårørende er det, og som på grund af smitterisikoen ikke kan møde på arbejde.

Læs også:

Genåbning af Danmark- Find løsninger for mennesker i særlig risikogruppe

Den politiske indsats intensiveres 

Vi beder om politiske løsninger, så de sårbare kan passe på sig selv