17
mar 21

Generalforsamling 27. april 2021

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes online den 27. april, klokken 18.00-20.00 på Zoom. Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt med post til foreningens stemmeberettigede medlemmer i uge 10.

På dagsordenen er bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, valg af to bestyrelsesmedlemmer, valg af to suppleanter, valg af revisor, godkendelse af kontingent, forslag fra bestyrelse og medlemmer samt eventuelt.

Her kan du finde al information om generalforsamlingen.

Læs blandt andet den fulde dagsorden, listen over de der opstiller til bestyrelsen og som suppleanter samt vejledning til tilmelding, indsendelse af forslag, fuldmagt, opstilling til bestyrelse med mere.

Vigtige deadlines

Vil du stille op til bestyrelsen skal du udfylde en opstillingsformular, som skal være sekretariatet i hænde senest den 30. marts 2021. Du finder den her.

Hvis du har forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal de sendes på mail til sekretariatet på ho@cff.dk senest den 30. marts.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding, og fristen for tilmelding er den 15. april 2021. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her.

Skal du stemme via fuldmagt skal du senest den 15. april sende en mail til sekretariatet på info@cff.dk med besked på  om, hvem du har givet fuldmagt til.