01
jul 19
Nyhed

Fra i dag kan 15-årige registrere sig i donorregisteret

På grund af en ændring i sundhedsloven kan flere fra i dag – den 1. juli 2019 – tage stilling til, om de vil være organdonor.

Indtil nu har man først kunnet registrere sig i donorregisteret, når man var fyldt 18 år, men en ændring i sundhedsloven gør det nu muligt for de 15-17-årige at give samtykke til organdonation. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse den 1. juli 2019.

”Vores holdningsundersøgelse viser, at det er nemmest at sige ja på egne vegne og sværere at sige ja på andres vegne. Derfor er det vigtigt, at man selv tager stilling til organdonation ved at registrere sig i donorregistret og ikke overlader den beslutning til andre. Det kan de 15-17 årige nu også,” siger chefkonsulent Maria Herlev Ahrenfeldt fra Sundhedsstyrelsen.

Skulle en organdonation blive aktuel, inden personen er fyldt 18 år, kan forældrene dog modsætte sig donationen.

I forbindelse med lovændringen bliver det også muligt at give tilladelse til, at der som en del af organdonationen kan laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning på området. Det kan være med til at gavne transplantationen af organer nu og i fremtiden, så flere mennesker får mulighed for at leve videre med et nyt organ, skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen har sammen med lovændringen udgivet en ny donorfolder, der skal gøre det nemmere at træffe valg om organdonation. Se folderen her.

Så mange danskere har taget stilling

1.078.794* personer har registreret sig i donorregisteret, og det svarer til, at to ud af tre danskere aktivt har tilkendegivet deres holdning til organdonation ved enten at registrere sig i donorregisteret, fortælle deres pårørende om deres holdning eller udfylde et donorkort.

Flere nøgletal for 2018

Dansk Center for Organdonation har opgjort de relevante nøgletal for organdonation og transplantation i Danmark for 2018, der bl.a. viser, at antallet af organdonorer er på samme niveau som de sidste to år.

Afdøde organdonorer

I 2018 var der 100 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til donation, donor var vurderet egnet og donoroperationen blev påbegyndt (“actual donors”). Dette antal ligger på samme niveau som i 2016, hvor der var 100 afdøde donorer og i 2017 hvor der var 103.

Ud af de 100 afdøde donorer i 2018, hvor operationen blev påbegyndt, blev der udtaget og transplanteret ét eller flere organer fra 85 donorer (“utilized donors”). Uventet fund af cancer i forbindelse med donoroperationen var den hyppigste årsag til, at organer ikke kunne anvendes til transplantation.

Donorernes alder

25 % af donorerne var i 2018 over 70 år. Den ældste donor var 85 år gammel. Dette viser, at det er relevant at have fokus på mulige organdonorer uanset alder.

Transplanterede patienter

329 patienter fik i 2018 ét eller flere organer fra danske og udenlandske donorer. Der blev i alt transplanteret 335 organer. Heraf 26 hjerter, 25 lunger, 43 levere, 236 nyrer og 5 bugspytkirtler.

477 patienter stod på venteliste til at modtage et organ ved udgangen af 2018.

* Tal fra 2018