07
dec 20

Forlængelse af lønkompensationsordning til 31. marts 2021

Ordningen der giver personer i øget risiko og nære pårørende mulighed for at blive hjemme, hvis deres arbejdsplads ikke kan tilpasses retningslinjerne, eller de ikke kan arbejde hjemmefra, forlænges til 31. marts 2021. Ordningen trådte oprindeligt i kraft den 20. maj 2020 og løb til den 31. august 2020, hvor den blev forlænget til 31. december 2020.

Ordningen giver personer i øget risiko mulighed for at få sygedagpenge, hvis de ikke kan udføre deres arbejde. De arbejdsgivere der udbetaler løn under fraværet har mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

For de familier der er på ordningen, har det haft utroligt stor betydning, at personen i særligt øget risiko eller en pårørende har haft mulighed for at blive hjemme og undgå smittefare. Det har betydet genforening af familier der har levet adskilt, indtil de kunne komme på ordningen, og det har betydet en betragtelig reducering af bekymring for smittefare.

Cystisk Fibrose Foreningen har i samarbejde med Danske Handicaporganisationer fra starten af coronakrisen arbejdet intensivt på flere fronter for at skaffe løsninger for personer med cystisk fibrose og deres nære pårørende. Det er derfor glædeligt, at ordningen for de særligt sårbare og deres pårørende, der stod til at udløbe den 31. december nu bliver forlænget igen.

Læs pressemeddelelsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her: Hjælp til familier med hjemsendte børn og udsatte grupper forlænges (bm.dk)

Læs om kompensationsordningen på vores hjemmeside her: https://cystiskfibrose.dk/kompensationsmuligheder/

Læs om Jan og hans familie, som blev genforenet, efter Jans kone kom på lænkompensationsordningen.

Jan og hans hustru

Jan og hans hustru