27
maj 20

Få overblik over ny kompensationsordning

Den 18. april blev Folketingets partier enige om at finde en løsning for personer i øget risiko indenfor en reserve på 200 millioner kroner, så de kan blive hjemme og passe på ikke at blive smittet med Covid-19. Det resulterede i en løsning indenfor sygedagpengesystemet, som trådte i kraft den 20. maj 2020.

De nye regler trådte i kraft den 20. maj og gælder til og med den 31. august 2020. Cystisk Fibrose Foreningen har kigget nærmere på vilkårene i ordningen for at få overblik over, hvad den konkret betyder for vores medlemmer.

Ordningen, som omfatter både personer i øget risiko og deres nære pårørende, giver arbejdsgivere mulighed for at få sygedagpengerefusion, når de har medarbejdere, der må blive hjemme for at passe på sig selv eller deres nære pårørende.

Hvis du har cystisk fibrose

Personer med cystisk fibrose er som udgangspunkt dækket af ordningen, da Sundhedsstyrelsen i de seneste retningslinjer og anbefalinger for risikogruppen fastslog, at personer med cystisk fibrose er i øget risiko. En række betingelser skal derudover være opfyldt, for at man kan komme ind under ordningen. Det skal være umuligt at indrette arbejdet/arbejdspladsen sikkert i forhold til retningslinjerne for personer i øget risiko eller arbejde hjemme, der skal foreligge en lægeerklæring fra behandlende læge, og arbejdsgiveren skal lave en erklæring om, at man helt fritages for sin arbejdsforpligtelse.

Hvis du er pårørende

Som pårørende til en person med cystisk fibrose er der også mulighed for at bruge ordningen, hvis betingelserne er opfyldt. Også her skal det være umuligt at indrette arbejdet/arbejdspladsen sikkert i forhold til retningslinjerne for personer i øget risiko eller arbejde hjemme, der skal skaffes en lægeerklæring fra pårørendes behandlende læge på, at man er pårørende til en person i risikogruppen, og arbejdsgiveren skal lave en erklæring om, at man helt fritages for arbejdsforpligtelsen.

Læs meget mere om, hvordan du skal gøre, når du vil benytte dig af ordningen her.

Har du brug for rådgivning om processen, så ring til Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgiver Vibeke Larsen på telefon 20 95 34 64.