12
jun 17
Forskning

Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Sevilla

Fra den 7.-10. juni blev der afholdt Europæisk Cystisk Fibrose Konference i Sevilla i Spanien. Her mødtes forskere fra hele Europa for at præsentere deres senest forskning inden for cystisk fibrose.

Fra Danmark deltog flere forskere, som præsenterede deres forskningsprojekter på konferencen.

Deltagelsen på konferencen giver de danske forskere mulighed for at diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose.

Du kan læse mere om foreningens støtte til forskning i cystisk fibrose her.

Videopræsentationer af fem danske forskningsprojekter

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet flere danske forskningsprojekter, som blev præsenteret på konferencen. Du kan se videopræsentationer af fem af projekterne herunder:

Hjemmemonitorering af lungefunktion

Af Søren Sperling Pedersen og Signe Fog Sønderup

Karakterisering af bakteriel luftvejsflora hos børn med cystisk fibrose vha. DNA-baserede metoder

Af Jens Christian Nørgaard

Vitamin D hos voksne med cystisk fibrose

Af Inger Mathiesen

Mekanismerne bag resistensudviklingen i Achromobacter

Af Anna-Birgitte Thinggaard

Kronisk nyresygdom hos voksne med cystisk fibrose

Af Kristina Hooge Berg