08
apr 20

COVID-19 – Vejledning fra lægerne fra Cystisk Fibrose Centrene i forbindelse med genåbning af institutioner og skoler

Lægernes anbefaling:

Patienter med cystisk fibrose tilhører en sårbar gruppe – og anbefales/forventes ikke at starte i dagtilbud/skole/arbejde indtil videre – se nedenfor og følg opdateringer.

Erfaringer fra hele verden tyder på, at børn har mildere sygdom ved COVID19. Dog er der endnu ingen viden om patienter med CF bliver alvorligt syge af COVID19. Da cystisk fibrose er en kronisk lungesygdom og der er en øget risiko for lungeinfektion tilhører patienter med cystisk fibrose en sårbar gruppe.

Sundhedsstyrelsen og Børne og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger til hvordan man som patient og forældre til børn med kronisk sygdom skal forholde sig. Det gælder også om hvornår ens barn kan starte i institution eller skole. Vær opmærksom på opdateringer.

Sundhedsstyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside:

Særligt til børn og forældre
1. Hvem er i særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom?
Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med den ny coronavirus.
Der er på nuværende tidspunkt heller ikke rapporteret om, at børn med kroniske sygdomme får mere alvorlig sygdom. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi dog, at børn der lider af moderat eller svært kronisk sygdom, også betragtes som værende i særlig risiko. Se mere om dette under ”Særlige risikogrupper”.
Børn kan også være smittespredere, hvis de bliver syge, og vi anbefaler, at man hjælper sine børn med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses. Læs mere om vores råd under ”Geerelle råd til børn og forældre”

https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper.

Børne og Undervisningsministeriet har udsendt:

Spørgsmål: Skal alle børn tilbage i dagtilbud, hvis de eksempelvis selv eller deres familiemedlemmer er sårbare i forhold til smitte af COVID-19? [6/4 kl. 22:00]

Svar: For nogle børn vil det fortsat være nødvendigt, at de holdes hjemme, eksempelvis fordi de eller deres forældre er særligt sårbare i forhold til smitterisiko.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

Statsministeriet skriver følgende på deres hjemmeside:

Medarbejdere i risikogruppen eller med familiemedlemmer i husstanden i risikogruppen forventes ikke at møde på arbejde.

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/pressemoede-i-statsministeriet

 

Anbefalingerne er skrevet d. 7. April 2020 af lægerne fra Cystisk Fibrose Centrene Århus og København