01
jul 17
Nyhed

Bakterier og svampe

Børn og voksne med cystisk fibrose er meget modtagelige over for alvorlige bakterier, som ikke rammer raske. Det er bakterier og svampe, som findes naturligt i omgivelserne, og som kan føre til infektioner i luftvejene hos personer med cystisk fibrose.

Råd og retningslinjer for at mindske risiko for smitte

Bakterier og svampe findes bl.a. i jord, vand og planter, og derfor er det umuligt at sige, hvordan eller hvorfor man har fået en bakterie. Der er dog steder og sammenhænge, hvor disse bakterier findes lidt hyppigere end andre, og derfor har de to Cystisk Fibrose Centre på hhv. Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet udarbejdet en række gode råd til personer med cystisk fibrose, der måske kan nedsætte en i forvejen relativt lille risiko.

Det er dog vigtigt at understrege at man ikke, ved at følge rådene, helt kan undgå at blive inficeret af bakterierne eller svampene. Det er ikke kun det at blive udsat for bakterierne og svampene men også mængden, og hvor modtagelig man er, der bestemmer, om man bliver inficeret.

Læs Cystisk Fibrose Centrene vejledning her