10
Oct 20

Organdonationsdag 2020

Den 10. oktober 2020 er det Organdonationsdag. Det markeres landet over i hele uge 41 for at skabe dialog og debat om emnet og få flere til at tage stilling til organdonation.

Oplysning om organdonation er en af Cystisk Fibrose Foreningens mærkesager, fordi flere med cystisk fibrose på et tidspunkt i deres liv får brug for en organtransplantation for at overleve. Derfor gør vi, i samarbejde med Dansk Center for Organdonation og en lang række andre patientforeninger, opmærksom på dagen i form af forskellige aktiviteter i uge 41.

Cystisk Fibrose Foreningens oplysningskampagne består dels af personlige fortællinger fra personer med cystisk fibrose, der har haft brug for et organ for at overleve, dels af “Den gule organ-and”. De personlige fortællinger gør sagen vedkommende for de der skal tage stilling til organdonation og “Den gule organ-and” skaber opmærksomhed ved at dukke op i det offentlige rum over hele landet, vedhæftet et lille skilt med et vigtigt budskab: Tag snakken om organdonation!

Vil du fortælle din personlige historie?

Har du cystisk fibrose og har du haft brug for et nyt organ eller er du på venteliste? Vil du fortælle din historie for at sætte fokus på vigtigheden af at tage stilling til organdonation? I forbindelse med Organdonationsdagen og -ugen formidler vi personlige historier på vores hjemmeside, sociale medier og i pressen for at sætte fokus på vigtigheden af at tage stilling til organdonation. Vil du være med til det? Så skriv til Nadia Rosendal Nielsen på nrn@cff.dk eller ring på 25 37 70 30 og hør mere.


Vil du være med til at lave gule organ-ænder?

Det er frivillige landet over, som er med til at kreere gule ænder og slippe dem løs i uge 41. Vil du også være med?

Opgaven går ud på at kreere en lille gul and – den kan være hæklet, strikket eller noget helt tredje – og sætte et lille skilt på, hvor der står et budskab om at tage snakken om organdonation. Skiltene får du af os.

I organdonationsugen (uge 41) sætter man den lille gule and et sted i offentligheden, hvor andre kan finde den og forhåbentligt læse skiltet og tage stilling til organdonation. Den heldige finder kan vælge at lade anden stå eller tage den med sig og eventuelt sætte den et nyt sted, så andre kan finde den.

Hvis du vil være med, så skriv en mail til os på kontor@cff.dk.

Læs mere om ‘Den gule organ-and’ og find både hækle- og strikkeopskrifter på anden

Hvis du finder en and i organdonationsugen – DEL!

Hvis du finder en gul and på din vej, så hjælp os med at sprede budskabet ved at dele billeder af anden på Facebook eller Instagram med hashtagget #gulorganand og #tagsnakken. Fortæl gerne om din egen holdning til emnet.

Måske har du længe overvejet at registrere dig som organdonor. Så er dette en god an(d)ledning. Du kan registrere din holdning på sundhed.dk. Har du allerede taget stilling, så giv anden videre til en ven eller stil den et nyt sted, hvor andre kan finde den, og vær med til at give budskabet videre.

Læs mere om Organdonationsdag og om organdonation på organdonor.dk.