21
May 23
Cystisk Fibrose Foreningen

Nu kan du søge Gode Dage Legat

Uanset om dit højeste ønske er en rejseoplevelse, en ny cykel eller noget helt andet, så er der nu igen mulighed for at få hjælp til at indfri drømmen.

Børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier kan opleve svære sygdomsperioder. For at overkomme de svære perioder tales der ofte om, at der “samles på de gode dage”.

Derfor uddeler Cystisk Fibrose Foreningen Gode Dage Legatet. Der kan søges legat til op til 10.000 kr., der gives til en hel eller delvis sponsorering af en selvvalgt positiv oplevelse eller ting.

Hvem kan søge legatet?

Legatet kan søges af børn og voksne med cystisk fibrose, som er eller har været igennem en svær sygdomsperiode.

Der kan kun søges på egne vegne. Hvis det er et barn der søger, kan barnets forældre udfylde ansøgningen. Der er ingen aldersbegrænsning på, hvem der kan få legat, men hvis der søges til mindre børn, er det vigtigt, at der søges til en aktivitet eller ting, som er alderssvarende, så barnet får glæde af legatet.

Sådan søger du om et legat

Du søger om et Gode Dage Legat ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du fortæller om, hvem du er og giver en god beskrivelse af din situation, og hvorfor du skal have legat. Det er vigtigt at du gør dig umage med beskrivelsen, så legatudvalget kan vurdere din ansøgning.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Hvis vi har din mailadresse, kan du se login i den mail, som du har fået tilsendt i uge 16, 2023. Du kan også få dit login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 4371 4344 eller e-mail kontor@cff.dk.

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 21. maj 2023.

Efter ansøgningsfristens udløb vil legatudvalget læse ansøgningerne igennem og vurdere, hvem der får tildelt et legat. Ansøgningerne behandles i samarbejde med legatudvalget og cystisk fibrose centrene.

Alle ansøgere får besked senest i slut juni 2023.

Tak til sponsorerne

Gode Dage Legatet er en del af foreningens projekt ’Positive oplevelser’, der handler om at skabe positive oplevelser for børn og voksne med cystisk fibrose i en til tider hård hverdag. Der uddeles legater 1 gang om året.

Projekt ‘Positive oplevelser’ er støttet af Billund lufthavn, Hoffmann og Husmans Fond, Foundation Juchum, Louis Petersens Fond, P.A. Messerschmidt og Hustrus Fond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Simon Spies Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Snedkermester Axel Wichmann, fru Else Wichmanns fond, Lemvigh-Müller Fonden, Købmand Inger Bonnens Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Club La Santa, Legekæden Horsens samt flere andre fonde, virksomheder og privatpersoner.

Tak til alle sponsorerne!

Bliv medlem i dag og få adgang til vores mange tilbud

Er du ikke allerede medlem, så meld dig ind i dag! Som medlem får du adgang til vores rådgivning og øvrige tilbud til dig, der selv har cystisk fibrose eller er nær pårørende. Du støtter samtidig foreningens arbejde for bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose.