27
Mar 22
Cystisk Fibrose Foreningen

Nu kan du søge et Gode Dage Legat

Børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier kan opleve svære sygdomsperioder. For at overkomme de svære perioder tales der ofte om, at der “samles på de gode dage”. Derfor uddeler Cystisk Fibrose Foreningen Gode Dage Legatet.

Du vælger selv om du vil søge til en sportsrejse til Club La Santa eller til en selvvalgt ting eller oplevelse. Der kan søges legat til op til 10.000 kr., der gives til en hel eller delvis sponsorering af en selvvalgt positiv oplevelse eller ting. Legat til en sportsrejse til Club La Santa er altid på 10.000 kr.

Sportsrejse til Club La Santa

Hvis du vælger sportsrejsen, så giver Club La Santa en rabat på 2.000 kr., som kan bruges af legatmodtager og/eller evt. ledsager.

Club La Santa er bygget op omkring sport og motion, wellness, sundhed og masser af sociale aktiviteter i et behageligt varmt klima under Lanzarotes sol. Der er tilbud til alle niveauer og aldre. Med mere end 40 aktiviteter og tilhørende faciliteter og udstyr er der mulighed for at modtage undervisning i langt de fleste af dem under kyndig vejledning.

Rejsen skal foregå i 2022 og skal bestilles via foreningens kontaktperson hos Club La Santa. Legatet på 10.000 kr. skal bruges til at dække legatmodtagerens udgifter til en aktiv sportsferie på Club La Santa.

Hvem kan søge legat?

Legaterne kan søges af børn og voksne med cystisk fibrose.

Der er ingen aldersbegrænsning på, hvem der kan få legat, men hvis der søges til mindre børn, er det vigtigt, at der søges til en oplevelse eller ting, som er alderssvarende, så barnet får glæde af legatet.

Sådan søger du om et legat

Du søger om et Gode Dage Legat ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du fortæller om, hvem du er og giver en god beskrivelse af din situation, og hvorfor du skal have legat. Det er vigtigt at du gør dig umage med beskrivelsen, så legatudvalget kan vurdere din ansøgning.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Kender du ikke dine login-oplysninger, så er vi klar til at hjælpe på kontor@cff.dk eller på tlf.: 43714344.

Der kan kun søges på egne vegne. Hvis det er et barn der søger, kan barnets forældre udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 27. marts 2022.

Efter ansøgningsfristens udløb vil legatudvalget læse ansøgningerne igennem og vurdere, hvem der får tildelt et legat. Vurderingen sker i samarbejde med Cystisk Fibrose Centrene.

Alle ansøgere får besked i slutningen af april 2022.

Tak til sponsorerne

Gode Dage Legatet og Sportsrejselegatet er en del af foreningens projekt ’Positive oplevelser’, der handler om at skabe positive oplevelser for børn og voksne med cystisk fibrose i en til tider hård hverdag. Der uddeles legater 1-3 gange om året.

Projekt ‘Positive oplevelser’ er støttet af Billund lufthavn, Hoffmann og Husmans Fond, Foundation Juchum, Louis Petersens Fond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Simon Spies Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Snedkermester Axel Wichmann, fru Else Wichmanns fond, Lemvigh-Müller Fonden, Købmand Inger Bonnens Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Club La Santa, Legekæden Horsens samt flere andre fonde, virksomheder og privatpersoner.

Tak til alle sponsorerne!

Bliv medlem i dag og få adgang til vores mange tilbud

Er du ikke allerede medlem, så meld dig ind i dag! Som medlem får du adgang til vores rådgivning og øvrige tilbud til dig, der selv har cystisk fibrose eller er nær pårørende. Du støtter samtidig foreningens arbejde for bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose.