12
Aug 20
Cystisk Fibrose Foreningen

Nu kan du igen søge et ‘Gode Dage Legat’

Uanset om dit højeste ønske er en tur med familien i Legoland, en tur i sommerhus eller en ny cykel, så er der nu igen mulighed for at få hjælp til at indfri drømmen.

Børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier kan opleve svære sygdomsperioder. For at overkomme de svære perioder tales der ofte om, at der “samles på de gode dage”.

Derfor uddeler Cystisk Fibrose Foreningen ‘Gode dage’ legatet. Der kan søges legat til op til 10.000 kr., der gives til en hel eller delvis sponsorering af en selvvalgt positiv oplevelse eller ting.

Hvem kan søge legatet?

Legaterne kan søges af børn og voksne med cystisk fibrose.

Der er ingen aldersbegrænsning på, hvem der kan få legat, men hvis der søges til mindre børn, er det vigtigt, at der søges til en aktivitet eller ting, som er alderssvarende, så barnet får glæde af legatet.

Du kan højest modtage legat fra Cystisk Fibrose Foreningen én gang årligt.

Sådan søger du om et legat

Du søger om et ’Gode dage’ legat ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du fortæller om, hvem du er og giver en god beskrivelse af din situation, og hvorfor du skal have legat.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Hvis vi har din mailadresse, kan du se login i den mail, som du har fået tilsendt d. 6. juli 2020. Du kan også få dit login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 4371 4344 eller e-mail info@cff.dk.

Udfyld ansøgning her.

Der kan kun søges på egne vegne. Hvis det er et barn der søger, kan barnets forældre udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 12. august 2020.

Efter ansøgningsfristens udløb vil legatudvalget læse ansøgningerne igennem og vurdere, hvem der får tildelt et legat.

Alle ansøgere får besked senest inden udgangen af oktober 2020.

Tak til sponsorerne

‘Gode dage’ legatet er en del af foreningens projekt ’Positive oplevelser’, der handler om at skabe positive oplevelser for børn og voksne med cystisk fibrose i en til tider hård hverdag. Der uddeles legater en gang om året.

Projekt ‘Positive oplevelser’ er støttet af Billund lufthavn, Direktør Emil og fru Bertha Krafts Legat, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Foundation Juchum, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Simon Spies Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns fond,  Club La Santa, Legekæden Horsens, MC-klubben Hit the Road, Volfee Volsom Volbeat, Aarhus og Omegns Bankocenter samt flere andre fonde, virksomheder og privatpersoner.

Tak til alle sponsorerne!