03
May 22

Lokalafdeling Midtjylland inviterer til årsmøde den 3. maj 2022

Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Midtjyllands årsmøde afholdes i år den 3. maj 2022 kl. 18.00 i selskabslokalerne på Skive Travbane på adressen Flyvej 2, 7800 Skive. I forbindelse med årsmødet er der mulighed for at opleve travbanens udstilling om Tarok, som i sin tid var travsportens flagskib.

Lokalafdeling Midtjylland indkalder til årsmøde den 3. maj med denne invitation:

Vi vil gerne, at der bliver ved med at være en lokalafdeling i Jylland. Derfor kunne vi godt bruge flere end os 5, som sidder i Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelse nu. Jo flere vi er i Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelse, jo større mulighed har vi for at lave nogle spændende ting for vores medlemmer.

Der er rig mulighed for efter eget ønske at variere sin indsats i forhold til lokalforeningens arbejde. Man kan som bestyrelsesmedlem i Lokalforening Midtjylland i stor udstrækning selv bestemme, hvilke områder, man ønsker at arbejde med i lokalforeningen og dermed gøre noget godt for os alle sammen.

Har det vakt din/ jeres interesse, eller har du/ I har forslag til evt. kommende arrangementer, kan I kontakte Lone Kristoffersen på telefon 26 64 13 17.

Alle som er medlem af Cystisk Fibrose Foreningen og bor i Region Midtjylland, kan stille op til Lokalforening Midtjyllands bestyrelse.

Har I spørgsmål til årsmødet, er I velkomne til at kontakte Lone.

Sammen med vores årsmøde, holder vi en hyggeaften, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Tarok. Tarok var i sin tid travsportens flagskib. Udstillingen er på Skive travbane, hvor vi holder vores årsmøde i år.

Der vil blive serveret mad og drikkevarer i løbet af aftenen.

Tilmelding senest den 30. april til Lone på mail lone.kristoffersen@gmail.com eller på telefon 26 64 13 17.

 Dagsorden for Lokalafdeling Midtjyllands årsmøde 2022:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Henriette Bundesen (genopstiller)
  Lene Krægpøth Pedersen (genopstiller ikke)
 5. Valg af suppleant
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt


Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.

 

På Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelses vegne
Lone Primdal Kristoffersen