09
May 23
Lokalafdeling Midtjylland

Lokalafdeling Midtjylland indkalder til årsmøde den 9. maj i Viborg

Årsmødet holdes i Viborg. Nærmere adresse følger.

Der vil blive serveret mad og drikkevarer i løbet af aftenen.

Tilmelding senest den 3. maj 2023 til lokalafdelingsformand Lone Primdal Kristoffersen på mail lone.kristoffersen@gmail.com eller på telefon 26 64 13 17.

Dagsorden for Lokalafdeling Midtjyllands årsmøde 2023:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab)
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleant
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling Midtjylland kan altid bruge nye folk I bestyrelsen. Jo flere vi er i Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelse, jo større mulighed har vi for at lave nogle spændende ting for vores medlemmer. Vi holder 3 til 4 møder om året, hvor vi mødes fysisk eller online.

Der er rig mulighed for efter eget ønske at variere sin indsats i forhold til lokalforeningens arbejde. Man kan som bestyrelsesmedlem i Lokalforening Midtjylland i stor udstrækning selv bestemme, hvilke områder, man ønsker at arbejde med i lokalforeningen og dermed gøre noget godt for os alle sammen. Vi finder sammen ud af hvad, og hvor meget man kan byde ind med i bestyrelsen.

Alle som er medlem af Cystisk Fibrose Foreningen og bor i Region Midtjylland, kan stille op til Lokalforening Midtjyllands bestyrelse.

Har det vakt din interesse, eller har du forslag til evt. kommende arrangementer, kan du kontakte Lone Kristoffersen på telefon 26 64 13 17.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.

På Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelses vegne
Lone Primdal Kristoffersen