13
Sep 19
Cystisk Fibrose Foreningen

Familiekursus

Cystisk Fibrose Foreningen afholder familiekursus, der henvender sig til familier med et barn (eller børn) med cystisk fibrose i alderen 0-18 år. Kurset er både for forældrene, barnet med cystisk fibrose og søskende.

For familier med cystisk fibrose kan det være befriende at tale med andre familier med cystisk fibrose, fordi mange oplever at blive forstået på en helt særlig måde, da de er i samme situation og kender til de daglige udfordringer, der er forbundet med sygdommen. Kurset er derfor også en god mulighed for at danne netværk med andre familier med cystisk fibrose.

Formål og program for kurset

Formålet med kurset er at give de deltagende viden om cystisk fibrose og forskellige aspekter af sygdommen. Som en fast del af kurset kommer lægerne fra de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark og fortæller om cystisk fibrose, om komplikationerne ved cystisk fibrose samt om eksisterende og nye behandlingsmuligheder. Derudover vil der typisk være oplæg om kost, fysisk aktivitet, socialrådgivning og de psykologiske aspekter ved sygdommen. Det vil desuden være muligt at booke en tid under kurset hos foreningens socialrådgiver. Forud for familiekurset modtager de tilmeldte familier et program for weekenden.

Dato, varighed og sted

Familiekurset afholdes fra fredag d. 13. september 2019 (med ankomst om eftermiddagen) til søndag d. 15. september (med afslutning om eftermiddagen). Kurset afholdes på kursuscenter Brogaarden i Middelfart.

Hvem kan deltage?

Kurset er for medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen. Hvis du ikke allerede er medlem af foreningen, kan du blive det her.

Du kan deltage som familie, men det er også muligt at deltage som forældre eller forældre og søskende.

Pris og tilmelding

Det koster 500 kr. pr. familie/husstand at deltage på familiekurset. Prisen inkluderer ophold, forplejning, aktiviteter og undervisning.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Hvis vi har din mailadresse, kan du se login i den mail, som du har fået tilsendt d. 14. februar 2019. Du kan også få dit login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 43710109 eller e-mail info@cff.dk.

Du kan tilmelde dig online her.

Tilmeldingsfristen er d. 1. juni 2019. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet på telefon 4371 4344.

Børnepasning

Mens forældrene er på kurset, bliver børnene passet af et hold af dygtige, engagerede og erfarne børnepassere. Flere af børnepasserne har været med på foreningens familiekursus i mange år og har et godt kendskab til sygdommen. De hjælper børnene med deres behandling i løbet af dagen.

Under børnepasningen inddeles børnene i forskellige aldersgrupper, så der kan planlægges underholdning til lige netop dem. Forud for kurset modtager de deltagende et program for børnepasningen samt en kort beskrivelse af de enkelte børnepassere.

Børnene bliver også tilbudt gruppesamtaler med foreningens psykolog.

Retningslinjer for cystisk fibrose-børns deltagelse på kurset

For at undgå risiko for krydsinfektion mellem børn med cystisk fibrose på kurset, følger vi Cystisk Fibrose Centrenes retningslinjer for at undgå krydsinfektion ved møder og lejr med overnatning.

Børn med cystisk fibrose, som deltager på familiekurset, skal forud for kursusstart have foretaget en såkaldt spytprøve for at sikre, at de ikke har bakterier, der kan smitte de andre børn med cystisk fibrose. De tilmeldte familier vil modtage mere information herom per mail.

Har du spørgsmål?

Så kontakt sekretariatet på info@cff.dk eller telefon 4371 4344.