30
Jun 21
Lokalafdeling Syddanmark

Ekstraordinært Årsmøde i Lokalafdeling Syddanmark

Ekstraordinært Årsmøde i Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Syddanmark afholdes den 30. Juni 2021 kl. 19.00 på Billundvej 39, Hejnsvig.

Dagsorden til ekstraordinært Årsmøde:
1. Andenbehandling af bestyrelsens forslag om nedlunkning af Lokalafdeling Syddanmark
2. Eventuelt

Tilmelding til ekstraordinært Årsmøde:
Tilmelding nødvendig senest den 25. juni 2021.
Tilmelding kan ske til Ann Klausen på telefon: 24454495