26
Oct 21

Ekstraordinært Årsmøde i Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Hovedstaden

Lokalafdeling Hovedstaden afholder ekstraordinært Årsmøde tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19 00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Regnskab 2021
3. Andenbehandling af lokalafdelingsbestyrelsens forslag om ophør af Lokalafdeling Hovedstaden

Sted
Mariehøj Centret. Lokale 202 Bygning D, Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Coronapas bedes fremvist ved indgangen

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig ved at sende en mail til lokalafdelingsformand Birgit Brandl på brgtbrndl@gmail.com senest d. 19. oktober 2021.

For medlemmer der selv har cystisk fibrose gælder foreningens almindelige retningslinier for at undgå krydsinfektion.