16
Sep 19
Cystisk Fibrose Foreningen

Nu kan du kan søge et ‘Gode dage’ legat

Du kan søge om Cystisk Fibrose Foreningens 'Gode dage' legat til og med d. 16. september 2019.

Eva Christensen har cystisk fibrose, og i 2018 fik hun et ‘Gode dage’ legat af Cystisk Fibrose Foreningen som hjælp til at realisere sin drømmerejse til Island –‘Det er den vildeste oplevelse jeg har haft længe – det var så livsbekræftende.’

Du kan læse beretninger fra Eva og andre legatmodtagere her.

Børn og voksne med cystisk fibrose og deres familier kan opleve svære sygdomsperioder. For at overkomme de svære perioder tales der ofte om, at der “samles på de gode dage”.

Derfor uddeler Cystisk Fibrose Foreningen ‘Gode dage’ legatet til de af foreningens medlemmer, som er hårdt ramt af sygdommen. Legatet er et mindre legat, der gives til en hel eller delvis sponsorering af en selvvalgt positiv oplevelse eller ting.

Hvem kan søge legatet?

Legaterne kan søges af børn og voksne med cystisk fibrose, som er eller har været igennem en svær sygdomsperiode, og/eller som ikke kan deltage i foreningens øvrige aktiviteter, fordi de har en resistent eller aggressiv bakterie, som de kan give videre til andre med cystisk fibrose.

Der er ingen aldersbegrænsning på, hvem der kan få legat, men hvis der søges til mindre børn, er det vigtigt, at der søges til en aktivitet, som er alderssvarende, så barnet får glæde af legatet.

Hvis du har modtaget legat i 2019 kan du tidligst modtage legat igen i 2020.

Sådan søger du om et legat

Du søger om et ’Gode dage’ legat ved at udfylde et online ansøgningsskema, hvor du fortæller om, hvem du er og giver en god beskrivelse af din situation, og hvorfor du skal have legat.

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du bruge et login. Hvis vi har din mailadresse, kan du se login i den mail, som du har fået tilsendt d. 15. august 2019. Du kan også få dit login ved at kontakte sekretariatet på tlf. 4371 4344 eller e-mail mo@cff.dk.

Udfyld ansøgning her.

Der kan kun søges på egne vegne. Hvis det er et barn der søger, kan barnets forældre udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskemaet skal være udfyldt senest den 16. september 2019.

Efter ansøgningsfristens udløb vil legatudvalget læse ansøgningerne igennem og vurdere, hvem der får tildelt et legat.

Alle ansøgere får besked senest i december 2019.