14
Feb 20
Cystisk Fibrose Foreningen

Forskere kan nu søge om tilskud til deltagelse på den Europæiske Cystisk Fibrose Conference

Ansøgningsfrist d. 14. februar 2020

I 2020 er fristen for ansøgning om tilskud til præsentation på den Europæiske Cystisk Fibrose Kongres d. 14. januar.

Besked fra ECFS om at abstract er godkendt sendes til foreningen, som bilag til ansøgningen, senest d. 20. marts 2019.

Ansøgere får svar i marts måned med forbehold for at ansøgers abstract optages på kongressen.

Retningslinjer for Cystisk Fibrose Foreningens støtte til videnskabelige kongresser

Der kan gives tilskud til den europæiske (ECFC), den Nordamerikanske(NACFC) CF kongres samt andre CF relevante kongresser.

Der gives tilskud til:
• Forskere, der har fået abstract godkendt eller er inviteret til kongressen.
• Ledere i cystisk fibrose centret på henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra Cystisk Fibrose Centrene på AUH Skejby og Rigshospitalet.
• Sygeplejersker og fysioterapeuter, som er tilknyttet Cystisk Fibrose Centrene

Tilskuddet fra Cystisk Fibrose Foreningen gives såfremt ansøgeren ikke har mulighed for at opnå dækning af udgiften til kongresdeltagelse på anden vis.

Der kan kun gives tilskud til én person pr. abstract og til én kongres pr. abstract.

Såfremt der ikke foreligger særlige forhold/aftaler, har Cystisk Fibrose Foreningen efter konferencen lov til at publicere det/de pågældende abstract(s) i Cystisk Fibrose Foreningens egne medier og som led i vort oplysnings-, PR- og fundraising arbejde.

Ansøgning og bilag

Ansøgningsfristen følger ansøgningsfristen for optagelse af abstract til den pågældende kongres. Når ansøger får bekræftelse på, at de har fået optaget deres abstract sendes denne bekræftelse til Cystisk Fibrose Foreningen.

Følgende vedhæftes ansøgning:
• Projektbeskrivelse
• Kort let forståeligt resume af abstract eller baggrund for invitationen
• Abstract(s) og/el. invitationsbrev eftersendes når det er modtaget fra ECFS

Økonomi og udbetaling af tilskud

Cystisk Fibrose Foreningen dækker deltagernes udgifter op til max beløbet pr deltager pr. kongres.

• Fly/tog ol./ economy class el. lign.
• Hotelovernatning tilpasset flyafgange, typisk 3-4 nætter i Europa og 4-5 nætter i USA.

Tilskuddet udbetales når Cystisk Fibrose Foreningen har modtaget kvitteringer for de afholdte udgifter.
Såfremt Cystisk Fibrose Foreningen ikke har modtaget kvitteringer til refusion senest 6 måneder efter kongressen bortfalder retten til tilskud.

Max beløb for tilskud pr. deltager for 2020 fastsættes af foreningens bestyrelse d. 27. februar. Tilskud 2018 var:
• Europæisk kongres kr. 7.000 pr. deltager til rejse og ophold og herudover til registrerings gebyr.