29
May 18
Lokalafdeling Hovedstaden

Årsmøde i lokalafdeling Hovedstaden

Tirsdag den 29. maj  fra kl. 18.30 bliver der afholdt årsmøde i lokalafdeling Hovedstaden. Mariehøj Centret, Øverødvej 246B, 2840 Holte. (Lokale 202 - Bygning D - gult område).

På årsmødet får vi besøg af Amanda Bibelheimer, som er voksen cystisk fibrose-patient. Amanda vil fortælle om sin erfaring med cystisk fibrose relateret sukkersyge og cystisk fibrose i tilknytning til job og jobsamtaler.

Vi starter med let forplejning kl. 18.30 (lækre krydder flutes med franske og italienske oste-, pate-, og skinke specialiteter mv.). Hertil vand/vin. Kl. 19.15 (til kaffen) får Amanda ordet indtil omkring kl. 20.

Dagsorden (Påbegyndes ca. kl. 20)

1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2017 og budget 2018
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (Lotte, Maria og Jørgen er villige til genvalg)
5. Valg af 2 suppleanter (Ingrid genopstiller)
6. Valg af revisor (Finn/Havdrup Revision genopstiller)
7. Eventuelt (forslag, spørgsmål og debat) – herunder kommende møder

Få mere information i invitationen til årsmødet.

Tilmelding skal ske til Birgit Brandl på mail brgtbrndl@gmail.com eller telefon 29 92 62 38 senest den 19. maj.

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.