05
May 21
Lokalafdeling Syddanmark

Årsmøde I lokalafdeling Syddanmark 2021

Årsmødet i Cystisk Fibrose Foreningens lokalafdeling Syddanmark afholdes den 5. maj kl. 19.00 på Billundvej 39, Hejnsvig.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab) for det forløbne år
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor
7. Bestyrelsen foreslår nedlunkning af Lokalafdeling Syddanmark
7. Eventuelt

Tilmelding
Tilmelding nødvendig senest d. 30. april.
Tilmelding kan ske til Ann Klausen på telefon: 24454495

 

Ekstraordinært Årsmøde afholdes den 30. Juni 2021 kl. 19.00 på Billundvej 39, Hejnsvig.

Dagsorden til ekstraordinært Årsmøde:
1. Andenbehandling af bestyrelsens forslag om nedlunkning af Lokalafdeling Syddanmark
2. Eventuelt

Tilmelding til ekstraordinært Årsmøde:
Tilmelding nødvendig senest den 25. juni 2021.
Tilmelding kan ske til Ann Klausen på telefon: 24454495