25
Apr 19

Årsmøde i Lokalafdeling Midtjylland

Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Midtjylland holder årsmøde den 25. april 2019 kl. 18.00.

Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Midtjylland indkalder til årsmøde. Aftenen starter med en let anretning i form af sandwich eller lignende samt drikkevarer.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
  3. Lokalafdelingens årsrapport (Regnskab) for det forløbende år.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lone Primdal Kristoffersen (Genopstiller), Janni Østergaard (Genopstiller)
  5. Valg af Suppleant.
  6. Valg af Revisor.
  7. Eventuelt.

På årsmødet bliver der også holdt en hyggeaften for lokalforeningens medlemmer, hvor man kan komme ind på de emner, som de fremmødte har lyst til og snakke om. Lokalafdelingen håber, at der er nogen, som har lyst til og deltage og have en hyggelig aften sammen. Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.

Vil du med i Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelse?

Lokalafdeling Midtjylland kan altid bruge nye kræfter i bestyrelsen. Der er rig mulighed for efter eget ønske at variere sin indsats til fordel for foreningens arbejde.
Man kan som bestyrelsesmedlem i stor udstrækning selv bestemme hvilke områder, man ønsker at arbejde med i foreningen og dermed gøre noget godt for os alle sammen.

Lokalafdeling Midtjylland håber inderligt, at der er nogen, der kunne have lyst til at træde ind i lokalafdelingens bestyrelse, da de godt kan bruge lidt flere end de fire, som sidder i bestyrelsen nu. Jo flere de er i lokalafdelingens bestyrelsen, jo større mulighed har de også for og lave noget for deres medlemmer.

Har det vagt din/jeres interesse, eller hvis du/I har forslag til, hvad I kunne tænke jer, at Lokalafdeling Midtjylland laver/bruger tid på i Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Midtjylland, så er I meget velkommen til og kontakte lokalformand Lone Kristoffersen.

Mød op og deltag og få nogle hyggelige timer sammen med de fremmødte.

Husk at dele med bedsteforældre, og andre pårørende så alle får dette tilbud.

Sted

Adolfsvej 10, 8850 Bjerringbro

Tilmelding

Tilmelding til forplejning senest den 23. april til Lone Kristoffersen på Tlf.: 26 64 13 17