28
May 19
Lokalafdeling Hovedstaden

Årsmøde i Lokalafdeling Hovedstaden

Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Hovedstaden holder årsmøde den 28. maj 2019 kl. 19.

Lokalafdeling Hovedstaden håber at se rigtig mange af jer, der har cystisk fibrose i familien, til en aften med hyggeligt samvær.

Dagsorden

1. Valg af dirigent/ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2018
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgit, Linda, Ingrid (villig til genvalg) og Annie (genopstiller ikke)
5. Valg af suppleant
6. Valg af revisor (Finn/Havdrup Revision genopstiller)
7. Eventuelt (Forslag , spørgsmål og debat)

Efter årsmødet byder Lokalafdeling Hovedstaden på buffet og en god snak blandt de fremmødte familier.

For medlemmer der selv har cystisk fibrose gælder Cystisk Fibrose Foreningens retningslinjer for at undgå krydsinfektion. Læs mere om retningslinjerne her.

Tilmelding

Du kan stadig nå at tilmelde dig årsmødet ved at skrive til Birgit på mail: brgtbrndl@gmail.com.

Sted

Kulturcenter Mariehøj
Lokale 202, Bygning D
Øverødvej 246B
2840 Holte