17
Aug 21
Lokalafdeling Hovedstaden

Årsmøde i Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Hovedstaden

Lokalafdeling Hovedstaden afholder årsmøde tirsdag den 17. august 2021 kl. 19 00

Dagsorden
1. Valg af dirigent/ ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2020
4. Lokal afdeling CF Hovedstaden nedlægges (Hvis dette vedtages bortfalder punkt 5,6
og 7)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Birgit, Linda og Ingrid
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Sted
Mariehøj Centret. Lokale 202 Bygning D, Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Coronapas bedes fremvist ved indgangen

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig ved at sende en mail til lokalafdelingsformand Birgit Brandl på brgtbrndl@gmail.com senest d. 10. august 2021.

For medlemmer der selv har cystisk fibrose gælder foreningens almindelige retningslinier for at undgå krydsinfektion.

 

Derudover indkaldes til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE tirsdag den 26. oktober KL 19 00, som afholdes samme sted.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Regnskab 2021
3. Andenbehandling af lokalafdelingsbestyrelsens forslag om ophør af Lokalafdeling Hovedstaden

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig ved at sende en mail til lokalafdelingsformand Birgit Brandl på brgtbrndl@gmail.com senest den 19. oktober 2021.