Lokalafdeling Midtjylland indkalder til årsmøde den 9. maj i Viborg

Årsmødet holdes i Viborg.

Årsmødet holdes den 9. maj 2023 kl. 18.00 i de Frivilliges Hus – Stationen, Li. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg – lokale 3, 1.sal.

Der vil blive serveret mad og drikkevarer i løbet af aftenen.

Tilmelding senest den 4. maj 2023 til lokalafdelingsformand Lone Primdal Kristoffersen på mail lone.kristoffersen@gmail.com eller på telefon 26 64 13 17.

Dagsorden for Lokalafdeling Midtjyllands årsmøde 2023:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Lokalafdelingens årsrapport (regnskab)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lone Primdal Kristoffersen (genopstiller)
  Astrid Dahl (genopstiller ikke)
 5. Valg af suppleant
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Siddende bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:
Henriette Bundesen, mor til barn med cystisk fibrose

Jannie Østergaard, mor til barn med cystisk fibrose

Har du lyst til at blive en del af Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelse?
Vi vil gerne at der bliver ved med at være en lokalafdeling i Jylland og da en af vores bestyrelse medlemmer har valgt at træde ud af bestyrelsen, har vi brug for nye kræfter i bestyrelsen.

Der er rig mulighed for efter eget ønske at variere sin indsats i foreningens arbejde. Du kan som bestyrelsesmedlem i stor udstrækning præge, hvilke områder du ønsker at arbejde med og sammen hjælper børn, voksne og pårørende med cystisk fibrose.

Vi har ca. 3 bestyrelsesmøder om året samt et årsmøde. Vi har de seneste år stået for 1-5 aktiviteter om året.

Vi håber, at du kunne have lyst til at træde ind i bestyrelsen, da vi har hårdt brug for flere folk. Jo flere vi er i bestyrelsen, des større mulighed har vi for at lave nogle spændende aktiviteter for vores medlemmer.

Har det vakt din interesse, eller har du forslag til evt. kommende arrangementer, kan du kontakte Lone Kristoffersen på telefon 26 64 13 17.

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.

På Lokalafdeling Midtjyllands bestyrelses vegne
Lone Primdal Kristoffersen

 

Lokalafdeling Midtjylland inviterer til Bedsteforældredag

Kære Bedsteforældre til et Cf-barn.

Nu nærmer tiden sig for vores næste Bedsteforældredag.

Det er lørdag den 9. september 2023.

Til orientering for jer som endnu ikke har været med til sådan en dag, kan vi fortælle, at det er en dag, hvor man som Bedsteforældre til et barn med Cystisk Fibrose kan mødes med andre Bedsteforældre til en snak om glæder og bekymringer i forbindelse med at have et barnebarn med Cystisk Fibrose.

Man lover selvfølgelig hinanden fuld tavshedspligt, og det betyder selvfølgelig, at det vi deler med hinanden, kan vi være sikre på, bliver blandt os der er med lige netop denne dag.

Her er plads til både at grine og græde, snakke om det der går godt, og det der vækker bekymring.

Til jer som har været med før, kan vi sige, at vi glæder os til at se jer igen og høre om, hvordan det går med jer og jeres børn og børnebørn.

 

Sted, tilmelding og pris

Denne gang skal vi mødes i ” De frivilliges hus” i Viborg.

Adressen er:
Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg.

Det koster 100 kroner Pr. Person at være med.

Vi mødes kl. 10.00 og starter med kaffe og rundstykker.

Efter kaffen starter vi med en runde, hvor vi hver især fortæller, hvordan det ser ud i vores familie lige for tiden.

På et tidspunkt er der smørrebrød til frokost, og vi slutter med en kop kaffe til at køre hjem på.

Vi slutter ca. kl. 15.00

Vi sørger for forplejning til hel dagen. I skal bare komme og være med.

Tilmelding til Lone (tlf.: 26641317) senest den 5/9 2023.

 

Mange hilsener

Lone og Margrethe

 

Invitation til hygge aften for mødre til børn med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningens Lokalafdeling Midtjylland inviterer til en hyggelig aften med mødre til børn med cystisk fibrose.

Denne aften ses som en hyggeaften, hvor vi mødre kan mødes med hinanden og danne nye relationer samt dele erfaringer omkring det at have et barn med cystisk fibrose.

Der vil blive serveret aftensmad samt koldt at drikke. Der vil ligeledes blive serveret lidt sødt og kaffe.

Vi håber I har lyst til at deltage.

Tid, sted og pris

Arrangementet afholdes tirsdag den 14. februar fra kl. 17:30 til 21:00 hjemme hos Henriette Bundesen, som er mor til Kristoffer på 7 år med cystisk fibrose.

Skovbakkevej 13, 8860 Ulstrup

Det koster 50 kr. at deltage

Tilmelding

Tilmelding til Henriette Bundesen på mobil 60 16 63 38 senest den 10. februar. Betaling sker på samme nummer når du har fået bekræftet at du er tilmeldt. Der er plads til 8 personer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Lokalafdeling Midtjylland

Temaaften med overlæge Hanne Olesen på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Arrangementet finder sted den 21. september klokken 18-20.30 i Skejby. Overlæge Hanne Olesen holder et oplæg på en times tid og derefter vil der være plads til spørgsmål og snak om cystisk fibrose.

Aftenen er for ALLE over 15 år, personer med cystisk fibrose, forældre, bedsteforældre, venner, familie og fjerne slægtninge, alle er velkomne. Cystisk Fibrose Centrenes retningslinjer for at undgå krydsinfektion mellem personer med cystisk fibrose gælder dog. Læs retningslinjerne her.

Der vil blive serveret kaffe/drikkevarer, samt lidt kage. Er man interesseret i noget at spise inden mødet, gives besked ved tilmelding. Så vil vi sørge for noget at spise fra kl. 17:30.

Vi håber I har lyst at komme og høre hvad Hanne har at fortælle om cystisk fibrose.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Henriette Bundesen på mobil 60 16 63 38 senest fredag den 16. september.

Her foregår det

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Århus N

Lokale G206-124.

Adgang til lokalet skal ske gennem hovedindgang G, gå til venstre gennem Cafe Øst, da døren ved auditorierne indgang G6 er låst efter kl. 16.00.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Lokalafdeling Midtjylland