Afstandsanbefalingen for personer i øget risiko er 2 meter

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om afstand er 1 meter generelt og 2 meter i tilfælde hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Forskellen i afstandsanbefalinger kan give nogle udfordringer for personer i øget risiko. Sundhedsstyrelsen har lavet et særligt afstandsbadge, der kan afhentes gratis på landets apoteker.

Hvad siger afstandsanbefalingen fra Sundhedsstyrelsen?

  • Hold mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum.
  • Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

Her gælder der to meters afstand:

  • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en eller selv eller den anden, for eksempel, hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.
  • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv.
  • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
  • Ved aktiviteter i bevægelse, for eksempel en rutsjebane.
  • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning mv., for eksempel kælderlokaler, skakter mv.

Afstandsbadge til at minde om at holde afstand kan hentes på apoteket

Sundhedsstyrelsen stiller gratis en badge til rådighed, der kan minde andre om at de skal holde afstand. Badgen er gratis og kan afhentes på landets apoteker fra den 12. oktober 2020.

Badgen kan bruges af alle men er særligt relevant for personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med Covid-19. Hensigten med badgen er også at det forhåbentlig ikke vil være nødvendigt for personer i øget risiko at henvende sig direkte til andre for at bede dem holde afstand.

Ændring i afstandsanbefalinger i maj skabte større krav om hensyntagen

I maj 2020 ændrede Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger under genåbningen af Danmark, således, at der generelt skal holdes 1 meters afstand, imens for eksempel personer i øget risiko stadigvæk skal holde 2 meters afstand. Det skabte visse udfordringer for personer i øget risiko.

Direktør i Cystisk Fibrose Foreningen Helle Ousted udtalte om ændringen i maj:

”Det er rigtig dejligt, at Danmark kan åbnes mere, og det er naturligvis også positivt for de fleste, at der nu kun skal holdes en meter afstand. Men det stiller endnu større krav til os alle sammen om at vise særligt hensyn og ikke mindst vise forståelse for at det er forskelligt, hvordan vi bevæger os rundt, og at der er nogle som bærer maske og ønsker 2 meters afstand”, siger direktør i Cystisk Fibrose Foreningen Helle Ousted

Pressen havde fokus på udfordringerne med ændrede afstandsanbefalinger

DR satte den 15. maj fokus på, hvordan de ændrede afstandsanbefalinger ville påvirke personer i øget risiko. Det gjorde de på dr.dk, samt i nyhederne i radio og TV, hvor de interviewede Lene Kold, som er mor til Oskar på 10 år, som har cystisk fibrose, og Martin Bernt Madsen, som selv har cystisk fibrose, samt Cystisk Fibrose Foreningens direktør Helle Ousted.

Her kan du se nogle af indslagene:

Dr.dk Nyheders hjemmeside

Radioavisen klokken 7 med Lene Kold

Radioavisen klokken 8 med Martin Bernt

TV Avisen Morgen (08:25)

DR.dk Nyheders hjemmeside om badge til personer i øget risiko

Martin bernt udtalte sig i TV-avisen om de ændrede afstandsanbefalinger